دانلود جزوه و تست جغرافیای طبیعی منابع آب و خاک رشته جغرافیا

دانلود جزوه و تست جغرافیای طبیعی منابع آب و خاک رشته جغرافیا
نوع فایل
pdf
حجم فایل
2mb
نویسنده
9,900 تومان

توضیحات فایل:

دانلود جزوه و تست جغرافیای طبیعی منابع آب و خاک رشته جغرافیا

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جزوه و تست جغرافیای طبیعی (منابع آب و خاک) رشته جغرافیا می باشد که با فرمت pdf در ۲۷۳ صفحه با قابلیت سرچ جهت آزمون ارشد تهیه و تدوین گردیده است .امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فهرست جزوه و تست جغرافیای طبیعی (منابع آب و خاک) رشته جغرافیا :

بخش اول : مبانی آب و هوا شناسی
فصل اول : کلیات
فصل دوم تابش و دما
فصل سوم : فشار و رطوبت
فصل چهارم : بارش و سیستمهای سینوپتیکی
بخش دوم : آب و هوای ایران
فصل اول : عوامل کنترل کننده آب و هوا
فصل دوم : پراکندگی مکانی آب وهوایی ایران
فصل سوم : نواحی آب و هوایی ایران

ژئومورفولوژی

بخش اول : ژئومرفولوژی ساختمانی
فصل اول: ساختمان زمین شناسی
فصل دوم: اشکال ساختمانی
فصل سوم: ارتباط شبکه آبها با ساختمان زمین شناسی و فرسایش کارستی
بخش دوم : ژئومرفولوژی دینامیک ( بیرونی )
فصل اول: تخریب و هوازدگی و فرایندهای حمل بر سطح دامنه
فصل دوم: آبهای جاری و اشکال حاصل از آن
فصل سوم: یخچالها و اشکال حاصل از آن
فصل چهارم: فرسایش بادی و اشکال حاصل از آن
فصل پنجم : فرسایش ساحلی و انسانی
بخش سوم : ژئومرفولوژی اقلیمی
فصل اول : قلمرو های بزرگ اشکال اقلیمی
فصل دوم: طبقات مرفوکلیماتیک کوهستانها
بخش چهارم : ژئومرفولوژی ایران
فصل اول:خطوط اساسی وی ژگی های طبیعی ایران
فصل دوم:گسلهای مهم ایران
فصل سوم:شواهد ژئومورفولوژیکی تحولات اقلیمی دوران چهارم در ایران
فصل چهارم : واحدهای ژئومورفولوژیک ایران

منابع آب و خاک

بخش اول : جغرافیای خاکها:
فصل اول :مواد تشکیل دهنده خاک و اهمیت آنها
فصل دوم :خواص خاک و تکامل و طبق هبندی خاک
فصل سوم : تیپهای خاک مناطق مختلف جغرافیایی جهان و فرسایش خاک
فصل چهارم : خاکهای ایران و رژیمهای رطوبتی خاک
فصل پنجم: فرسایش خاک و حفاظت آن
بخش دوم : جغرافیای آبها:
فصل اول : چگونگی پیدایش و ذخیره آب در طبیعت و اهمیت و میزان منابع آب در ایران
فصل دوم :آبهای زیرزمینی و سطحی و مهار آن در ایران
فصل سوم : قنات و مسائل آن و منابع کارستی
فصل چهارم : ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی آب اقیانوسها و جریانهای اقیانوسی
فصل پنجم: آبهای شور و مسائل و راههای استفاده از آنها

مطالعه بیشتر