دانلود جامع ترین جزوه درس درک رفتار سازه ساختمان ویرایش جدید

دانلود جامع ترین جزوه درس درک رفتار سازه ساختمان ویرایش جدید
نوع فایل
pdf
حجم فایل
4mb
نویسنده
دسته بندی
7,900 تومان

توضیحات فایل:

دانلود جامع ترین جزوه درس درک رفتار سازه ساختمان ویرایش جدید

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جزوه درس درک رفتار سازه ساختمان ویرایش جدید می باشد که با فرمت pdf در ۶۶ صفحه تهیه و تدوین گردیده است .امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

منابع جامع ترین جزوه درس درک رفتار سازه ساختمان :

۱- درک رفتار سازه ها: تالیف فولر مور، ترجمه محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۸۶
۲-استاتیک کاربردی برای دانشجویان معماری: محمود گلابچی، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۸۹
۳- مبانی سازه برای معماران: ترجمه محمود گلابچی و کتایون تقی زاده، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۸۹
۴- ساختمانها چگونه عمل میکنند: آلن ادوارد، ترجمه محمود گلابچی و کتایون تقی زاده، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۸۸

هدف:

الف) آشنایی با انواع نیروها و رفتار ساختمان در برابر نیروها و قانونمندی آن میباشد.
ب) آشنایی با مفاهیم پایه سازهای و تاثیر آنها بر روی ساختمان.
ج) آشنایی با انواع بارهای وارد بر ساختمان و ویژگی و رفتار مواد تحت تاثیر نیروها و گشتاورهای مختلف.

سرفصل آموزشی درس:

۱-مفاهیم فیزیکی و سیستمهای آحاد: قوانین نیوتن، کمیتهای برداری و اسکالر، قوانین ترکیب بردارها و سیستمهای آحاد اجزا و اضعاف
۲- نیرو و گشتاور در صفحه: نیروهای دوبعدی و برآیند آنها، تجزیه نیرو به مولفههای متعامد، تجزیه نیرو به مولفه های غیر متعامد و محاسبه گشتاور نسبت به نقطه و محور
۳- تعادل ذره: تعادل ذره و خواص نیروهای وارد بر ذره، انواع تکیه گاه ها و سیستمهای معین و نامعین از نظر خارجی
۴- تعادل جسم صلب: معادلات تعادل و معینی، نامعینی، پایداری، ناپایداری، درجه نامعینی
۵- خرپاها: تعریف خرپا، و معینی و نامعینی، پایداری و ناپایداری خرپاها، تحلیل خرپا به روش تعادل گره
۶- خواص هندسی سطوح: مرکز خط و طول خط، مرکز سطح و مساحت، مرکز حجم و حجم، گشتاور اول سطح و خواص آن،گشتاور دوم سطح و خواص آن، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون، قضیه انتقال ممان اینرسی
۷- تیرها: انواع بار وارد بر تیرها، انواع تکیه گاه های تیر، تعیین عکس العملها در تیرها، رسم نمودار برشی و خمشی
۸- راهبرد حل سازهها: فرم، تعادل، خلاقیت
۹- انواع بارهای وارد بر اجزای سازهها و تاثیر آنها به صورت گرافیکی: بار محوری، بار برشی، بار خمشی و بار پیچشی
۱۰- رفتار اجزا در برابر بارهای محوری: مفهوم تنش و کرنش محوری، رابطه تنش و کرنش و منحنیهای مربوط به انواع مواد و مصالح به صورت گرافیکی، قانون هوک و تغییر شکل اجزای تحت تاثیر بارهای محوری
….

مطالعه بیشتر