دانلود نمونه سوالات قابل سرچ درس برنامه ریزی درسی همراه پاسخنامه

دانلود نمونه سوالات قابل سرچ درس برنامه ریزی درسی همراه پاسخنامه
نوع فایل
pdf
حجم فایل
565kb
نویسنده
5,500 تومان

توضیحات فایل:

دانلود نمونه سوالات قابل سرچ درس برنامه ریزی درسی همراه پاسخنامه

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جامع ترین نمونه سوالات و تست قابل سرچ درس برنامه ریزی درسی همراه پاسخنامه با فرمت پی دی اف در ۵۶ صفحه می باشد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

نمونه سوالات قابل سرچ درس برنامه ریزی درسی :

۱-نخستین پایه های نظری برنامه درسی به وسیله وی پایه ریزی شد؟
۱: پاینار   ۲:بوییت *   ۳:آیزنز   ۴ :تابمن

۲ -کاربرد منظم روشهای تحلیلی در مورد هر یک از اجزای نظام آموزشی به منظور استقرار یک نظام آموزشی کارآمد کدام است؟
۱:برنامه ریزی آموزشی *    ۲:طرح ریزی آموزش و پرور ش
۳:برنامه ریزی درسی         ۴:برنامه ریزی نیروی انسانی

۳ -کدام برداشت از برنامه درسی ،متضمن پیش بینی اهداف و غایات با تدارک تجربیات و فرصتهای یادگیری و ارزشیابی از برنامه است؟
۱:فعالیتهای فوق برنامه     ۲:بازسازی اجتماعی
۳:طرح و نقشه *             ۴ :برنامه ریزی برای تدریس دروس

۴ -برنامه درسی به عنوان یک نظام جهت تولید ،ریشه در کاربرد اصول کدام نوع مدیریت دارد؟
۱:مدیریت علمی*   ۲: مدیریت اداری   ۳:مدیریت آموزشی   ۴:مدیریت اقتضایی

۵-از طرفداران تعریف برنامه درسی به عنوان نظام تکنولوژیک برای تولید می باشد؟
۱:پاینار       ۲:رینولدز        ۳:نیکلس        ۴ :چارترز*

۶ -مهمترین و پرفرازو فرودترین جنبشهای نظریه پردازی در عرصه برنامه درسی کدام مباحث است؟
۱:پدیدار شناسی        ۲:سیاسی *       ۳:زیبایی شناختی        ۴:بین المللی

۷ -از جنبه های مختلف گفتمان پسا ساختار گرایی در حوزه آموزش نمی باشد؟
۱: یادگیری خلاق          ۲ :برنامه درسی پست مدرن
۳:یادگیری موقعیتی       ۴ :تئوری شناختی انعطاف پذیر*

۸ -کدام گزینه از ویژگیهای برنامه درسی موضوع محور نمی باشد؟
۱:تعیین و سازماندهی اهداف و محتوا از قبل           ۲:تاکید بر روش حل مساله در یادگیری*
۳:مکانیکی بودن یادگیری                                    ۴:تاکید برحجم مطالب پیش از فرآیند یادگیری

۹ -کدام گزینه جزء عناصر تشکیل دهنده طراحی برنامه ریزی درسی از دیدگاه نیکلس نمی باشد؟

۱:اهداف               ۲:محتوا و سازماندهی محتوا
۳ : منطق *           ۴:ارزشیابی پیشرفت

مطالعه بیشتر