دانلود تست های فصل به فصل یادگیری حرکتی اشمیت با پاسخنامه

دانلود تست های فصل به فصل یادگیری حرکتی اشمیت با پاسخنامه
نوع فایل
pdf
حجم فایل
1mb
نویسنده
دسته بندی
5,500 تومان

توضیحات فایل:

دانلود تست های فصل به فصل یادگیری حرکتی اشمیت با پاسخنامه

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل تست های فصل به فصل یادگیری حرکتی اشمیت با پاسخنامه فصل اول ، دوم ،هفتم ، هشتم، نهم ،دهم با فرمت pdf در ۳۵ صفحه می باشد.امیدواریم که سودمند بوده و مورد استفاده شما سروران گرامی واقع گردد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

 تست های فصل به فصل یادگیری حرکتی اشمیت با پاسخنامه

فصل اول

۱_کدام گزینه جزء عوامل ۳ گانه مهم برای اجرای مهارت نیست؟
الف.ادراک ویژگی های محیطی
️✔ ب.یادگیری
ج.تصمیم برای نحوه و محل اجرا
د.فعالیت سازماندار عضلات برای حرکت

۲_رفتاری ماهرانه است که …………. باشد.
️✔ الف.ارادی
ب.از سر غریزه
ج.ذاتی
د.بدون هدف

۳_مهارت ها از نظر ثبات و پایداری محیط به کدام دسته تقسیم میشوند؟
الف.مجرد_مداوم
ب.ظریف_خشن
️✔ ج.باز_بسته

تست های فصل به فصل یادگیری حرکتی اشمیت با پاسخنامه

۴_مهارت ها از نظر میزان تصمیم گیری و کنترل حرکتی به کدام دسته تقسیم میشوند؟
️✔ الف.شناختی_حرکتی
ب.اسان_دشوار
ج.ظریف_خشن
د.مجرد_زنجیره ای

۵_در رابطه با قانون هیک کدام گزینه صحیح است
۲
️✔ الف.محرک بیشتر زمان واکنش بیشتر
ب.محرک کمتر زمان واکنش بیشتر
ج.محرک بیشتر زمان واکنش کمتر
د.تعداد محرک در زمان واکنش تاثیری ندارد

-۱ کدام یک از مهات های زیر را به صورت جز به جز اموزش می دهد ؟
الف ( مهارت های مجرد  ب( مهارت های سریع
ج( مهارت های مداوم @  د( مهارت های زنجیره ای

تست های فصل به فصل یادگیری حرکتی اشمیت با پاسخنامه

۲- کدام گزینه از ویژگی های مهارت های شناختی می باشد ؟
الف( حداقل تصمیم گیری ، حداقل کنترل حرکتی
ب( حداکثر تصمیم گیری ، حداکثر کنترل حرکتی
ج(حداکثر تصمیم گیری ، حداقل کنترل حرکتی @
د( حداقل تصمیم گیری ، حداکثر کنترل حرکتی

۳- میزان دخالت تصمیم گیری و کنترل حرکتی مبنای طبقه بندی کدام مهارت است ؟
الف( باز و بسته  ب( مجرد ، زنجیره ای ، مداوم
ج( شناختی و حرکتی @  د( حلقه باز و حلقه بسته

-۴ بیشترین انتقال بخش ها در کدام یک از مهارت ها اتفاق می افتد ؟
الف( مجرد  ب( زنجیره ای @
ج( مداوم  د( باز

مطالعه بیشتر