دانلود فایل نمونه طراحی واحد یادگیری با فرمت word

دانلود فایل نمونه طراحی واحد یادگیری با فرمت word
نوع فایل
word
حجم فایل
150KB
نویسنده
5,800 تومان

توضیحات فایل:

دانلود فایل نمونه طراحی واحد یادگیری با فرمت word

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جامع ترین نمونه طراحی واحد یادگیری رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان درس هفتم کتاب علوم پایه دوم دبستان (اگر تمام شود ) می باشد که با فرمت word در ۱۲ صفحه تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.

نمونه طراحی واحد یادگیری :

فهرست مطالب

فصل اول:چرایی ………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۲

نیاز جامعه…………………………………………………………………………………………. ۳

نیاز دانش آموز……………………………………………………………………………………. ۳

نمودار ارتباط عمودی و افقی……………………………………………………………………… ۴

ارتباط عمودی و افقی……………………………………………………………………………… ۵

اهمیت و ضرورت………………………………………………………………………………… ۵

فصل دوم:چیستی………………………………………………………………………………… ۷

توضیح مختصر((نقشه مفهومی))……………………………………………………………… ۸

اهداف کلی………………………………………………………………………………………… ۹

اهداف جزئی……………………………………………………………………………………… ۹

اهداف رفتاری……………………………………………………………………………………. ۹

فصل سوم:چگونگی…………………………………………………………………………….. ۱۲

الگوی تدریس…………………………………………………………………………………….. ۱۳

روش‏های تدریس………………………………………………………………………………… ۱۳

وسایل تدریس…………………………………………………………………………………….. ۱۴

ایجاد انگیزه………………………………………………………………………………………. ۱۴

ارزشیابی آغازین………………………………………………………………………………… ۱۴

ارائه درس جدید………………………………………………………………………………….. ۱۴

جمع بندی…………………………………………………………………………………………. ۱۵

ارزشیابی پایانی………………………………………………………………………………….. ۱۶

تعیین تکلیف……………………………………………………………………………………… ۱۶

منابع………………………………………………………………………………………………. ۱۷

فصل اول

چرایی

مقدمه:

منظور از آموزش،فعالیتی است که طی آن استعدادها بالقوه یک فرد پرورش می یابد.آموزش در خدمت پرورش وکارورزی است.(براون[۱] واکتینس،۱۹۹۱ )

آموزش عبارت است از:مجموعه تصمیمات واقداماتی که یکی پس از دیگری اتخاذ میشود یا انجام میگیرد که هدف آن دستیابی هر چه بیشتر شاگردان به اهداف آموزشی است.بدین ترتیب، درهرفرصتی که فراگیر موضوعی را یادبگیرد، ممکن است نوعی آموزش صورت گیرد.(افضل نیا،۱۳۸۷ )

آموزش مجموعه رویدادهای به عمد ترتیب داده شده برای حمایت ازفرایندها درونی یادگیری، طراحی شده است‌ (گانیه[۲] وهمکاران، ۱۹۹۸ )

مجموعه ای ازمعلومات ناشی از کاربست علوم آموزشی وفراگیر در زمان حقیقی کلاس درس ،همراه با ابزار ورزشهایی که کاربست علوم نامبرده در بالا را تسهیل میکند.(موفقیان،۱۳۵۳ )

مجموعه روشها ودستورالعمل هایی که با استفاده از یافته ها علمی برای حل مسائل آموزشی اعم از طرح،اجرا و ارزشیابی در برنامه ها آموزشی بکار گرفته‌ میشود .(فردانش،۱۳۷۲ )

طراحی آموزشی رامی توان تجویز یا  پیش بینی روشها مطلوب آموزشی برای نیل به تغییرات مورد نظر در دانشها ،مهارتهاوعواطف شاگردان دانست.(لشین[۱] وهمکاران، ۱۵:۱۳۷۴ )

مطالعه بیشتر