دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی رشته اموزش ابتدایی

دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی رشته اموزش ابتدایی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
1mb
نویسنده
دسته بندی
5,800 تومان

توضیحات فایل:

دانلود نمونه سوالات درس جامعه شناسی رشته اموزش ابتدایی

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل نمونه سوالات درس جامعه شناسی رشته اموزش ابتدایی ویرایش جدید می باشد که با فرمت pdf در ۴۰ صفحه تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

نمونه سوالات درس جامعه شناسی رشته اموزش ابتدایی:

۱٫آموزش و پرورش یک پدیده ی__است .
الف(سیاسی  ب(اجتماعی   ج(فرهنگی   د(اقتصادی

۲٫به زبان ساده،مطالعه پدیده های اجتماعی است .
الف(تحلیل   ب(جامعه شناسی   ج(علوم اجتماعی   د(رویکرد تعاملی

۳٫کدام یک از موارد زیر،جز محتوای جامعه شناسی نیست؟
الف(تحلیل جامعه شناختی   ب(فراگردهای اجتماعی بنیادی
ج(واحدهای نخستین زندگی اجتماعی   د(رویکرد تعاملی

۴٫مطالعه و پژوهش جامعه شناختی،مبتنی برچه چیزی است؟
الف(فرضیه    ب(نظریه    ج(تحلیل   د(نهاد ها

۵٫جامعه شناس امریکایی،بارهبری پژوهشی گسترده درباره ی برابری فرصت آموزشی،به نماد کمک تحقیقات جامعه شناسی به فهم نظام های آموزشی و فراگردهای تدریس یادگیری مبدل شده است .
الف(جین آدامز    ب(آرجون آپدورای   ج(جیمز کلمن   د(رادنی استارک

۶٫عبارت “مطالعه ی روابط میان آموزش و مرورش و جامعه، از طریق کاربرد منظم دانش،نظریه ها،مفاهیم،روش و فنون جامعه شناسی،اطلاق میشود” تعریف کدام یک از موارد زیر است؟
الف(جامعه شناسی آموزش و پرورش   ب(نظام آموزش و پرورش   ج(جامعه شناسی   د(تحقیقات انسان شناسی

۷٫هدف جامعه شناسی آموزش و پرورش چیست؟
الف(دوام و بقای جامعه و اعضای جدیدی که متولد و تربیت میشوند
ب(حفظ نظم اجتماعی برقرار در جامعه
ج(پدیده ی آموزش و پرورش،نحوه ی تشکیل وسازمان پذیری وکارکردهای عمومی آن را در زندگی اجتماعی مطالعه کند
د(حفظ ماهیت و فرهنگ جامعه

۸٫در هر جامعه ای،___از چارچوب نظام آموزش و پرورش فراتر میرود .
الف(دامنه آموزش و پرورش    ب(دامنه جامعه شناسی
ج(پیرامون   د(پیرامون آموزش و پرورش

۹٫پدیده ای است که اشکار یانهان در تمام ارکان و نهادهای اجتماعی جای دارد .
الف(جامعه شناسی    ب(اموزش و پرورش    ج(علوم اجتماعی   د(خانواده

مطالعه بیشتر