دانلود خلاصه کتاب تحول در نظریه های روابط بین الملل pdf

دانلود خلاصه کتاب تحول در نظریه های روابط بین الملل pdf
نوع فایل
pdf
حجم فایل
1mb
نویسنده
دسته بندی
6,600 تومان

توضیحات فایل:

دانلود خلاصه کتاب تحول در نظریه های روابط بین الملل pdf

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل خلاصه کتاب تحول در نظریه های روابط بین الملل حمیرا مشیرزاده می باشد که با فرمت pdf در ۳۲ صفحه با قابلیت سرچ و جستجو تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فصول خلاصه کتاب تحول در نظریه های روابط بین الملل:

مقدمه: تکثر نظری در روابط بین الملل

فصل اول: لیبرالیسم و تحولات آن

فصل دوم: واقع گرایی و تحولات آن

فصل سوم: مکتب انگلیسی

فصل چهارم: نظریه نظام جهانی

فصل پنجم: نظریه انتقادی

فصل ششم: پساتجددگرایی

فصل هفتم: فمینیسم

فصل هشتم: سازه انگاری

مقدمه: تکثر نظری در روابط بین الملل

نظریه ابزار شناخت جهان است و اثباتگرایان آن را آیینه واقعیت میدانند که واقعیت تجربی را منعکس میکند. از دیدگاه آنان نظریه علمی که از پیوند و ترکیب چند گزاره تشکیل میشود و شناخت علمی یا شناخت ما از جهان پیرامون را در پی دارد دارای ویژگیهایی است:

۱- انطباق با واقعیت مادی، عینی، ملموس و صادق بودن

۲- آزمونپذیری و تکرارپذیری

۳- ابطال پذیری

۴- بیان علیّت و ارتباط بین متغیرها

۵- جهانشمول بودن ۶- فارغ از جهتگیریهای ارزشی و دربردارنده جدایی بین فاعل شناسا و موضوع شناخت است.

۷- تبیین کننده واقعیت و علت کاو است و لذا

۸- قابلیت اندازه گیری دارد و سنجش گرا است.

گروهی دیگر معتقدند که نظریه بر اساس اهداف و منافع خاصی شکل میگیرد، نگاهی گزینشی به واقعیت و جهان دارد تا بتواند راه و روش یا عمل برخی افراد، گروهها یا کشورها را موجه جلوه دهد مثل نظریه مدرنیسم در زمینه توسعه یافتگی یا نظریه قدرت هژمونیک یا نظریه حق با کسی است که قدرت دارد و … دستهای دیگر یعنی پسامدرنیست ها )پسا اثباتگرایان( رابطه نظریه و واقعیت را رابطهای پیشینی- پسینی میدانند یعنی اینکه نظریه مقدم دبر واقعیت است و این نظریه است که واقعیت را میسازد.

در این دیدگاه واقعیت حاصل توافق اجتماعی است، آن چیزی واقعیت دارد که اجتماع در مورد آن به توافق رسیده باشد بنابراین ما با یک واقعیت عام و جهانشمول روبرو نیستیم بلکه با واقعیات یا در واقع روایتهای خاص تاریخی روبرو هستیم که باید با قرار گرفتن در درون آنها معنای آنها را بفهمیم نه علت آنها را تبیین کنیم…

مطالعه بیشتر