جامع ترین جزوه شیمی دارویی ۱

جامع ترین جزوه شیمی دارویی ۱
نوع فایل
pdf
حجم فایل
1mb
نویسنده
دسته بندی
6,600 تومان

توضیحات فایل:

جامع ترین جزوه شیمی دارویی ۱

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جامع ترین جزوه شیمی دارویی ۱ می باشد که با فرمت pdf در ۴۹ صفحه با بهترین کیفیت بصورت تایپ شده تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

منابع درس دانلود جامع ترین جزوه شیمی دارویی ۱:

۱- Foye’s Principles of Medicinal Chemistry

۲- Burger’s Medicinal Chemistry and Drug Discovery

۳- Hansch’s Comprehensive Medicinal Chemistry

۴- An Introduction to Medicinal Chemistry (Graham L. Patrick)

۵- مروری جامع بر شیمی دارویی دکتر آذر تحقیقی انتشارات اطمینان

بخشی از متن جزوه:

هدف از مطالعات شیمی دارویی

یک مولکول دارویی طراحی کنیم یا ساختار یک مولکول دارو را به گونهای تغییر دهیم که در چهار سطح زیر، دارو وضعیت بهینه ای پیدا کند:

Selectivity -1 میزانِ انتخابی عمل کردن

Potency -2 قدرتِ اثرِ دارو

Pharmacokinetic Properties -3 خواصِ فارماکوکینتیک

Physicochemical Properties -4 خواصِ فیزیکوشیمیایی

هر قدر بالاتر باشد، عارضه جانبی دارو کمتر است. به این معنا که به عنوان مثال اگر دارویی برای درمان Selectivity فشار خون قرار است استفاده شود، و عارضهای مانند خوابآلودگی ایجاد میکند، ما به عنوان متخصص شیمی دارویی، ساختار آن را به گونهای تغییر دهیم که اثر خوابآوری از بین برود و اثر کاهندگی فشار خون باقی بماند. در واقع آن را به حداقل ،selectivity خوابآلودگی در اینجا همان عارضه ی جانبیِ دارو است. که ما میکوشیم با افزایشِ برسانیم.

Receptor( نمادِ میزانِ تمایل یک دارو برای اتصال به گیرندهاش است. هر دارو در بدن یک گیرنده Potency دارد. هر قدر potency ِ یک دارو بالاتر باشد آن دارو تمایل بیشتری برای اتصال به گیرندهاش دارد. به بیان دیگر، اگر داروی A با دوزِ ۱ گرم بتواند فشار خون را به اندازهی ۲ واحد کاهش دهد، و داروی B با دوزِ ۱ میلیگرم بتواند همان مقدار کاهش فشار خون دهد، میگوییم…

مطالعه بیشتر