جامع ترین جزوه فیزیولوژی انسانی ویرایش جدید

جامع ترین جزوه فیزیولوژی انسانی ویرایش جدید
نوع فایل
pdf
حجم فایل
2mb
نویسنده
دسته بندی
8,900 تومان

توضیحات فایل:

جامع ترین جزوه فیزیولوژی انسانی ویرایش جدید

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جامع ترین جزوه فیزیولوژی انسانی رشته تربیت بدنی ویرایش جدید سال ۱۴۰۱ می باشد که با فرمت pdf در ۱۸۰ صفحه اسلایدوار تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

دانلود جامع ترین جزوه فیزیولوژی انسانی ویرایش جدید:

هدف کلی :

۱- آشنا شدن دانشجو با فیزیولوژی سلول
۲- انتظار می رود اجزای ساختمانی سلول را مشخص کنید و ویژگیهای ساختمانی هر کدام را توضیح دهید.
۳- انتظار میرود عناصر و اجزای شیمیایی تشکیل دهنده پروتوپلاسم را مشخص کنید و نقش هر کدام در فعالیت بدن را توضیح دهید.
۴- علت اختلاف پتانسیل دو سوی غشای سلول را توضیح دهید.
۵- پتانسیل عمل را تعریف کنید.
۶- پدیده اسمز و پدیده انتشار را که دو پدیده انتقال مواد در دو سوی غشای سلولی اند را با یک مثال ذکر کنید.

گفتار ۱
ساختمان سلول و اعمال آن

سلول از دو بخش اصلی سیتوپلاسم و هسته تشکیل شده است .
مواد مختلفی که سلول را تشکیل می دهند روی هم پروتوپلاسم نامیده میشوند.
پروتوپلاسم بیشتر از پنج ماده پایه ای ، آب ، الکترولیتها ، پروتئینها ، لیپیدها و کربوهیدراتها تشکیل شده است .

سیتوپلاسم

قسمت اعظم هر سلول را سیتوپلاسم تشکیل می دهد که محتوای مقداری زیادی اندامک و انکلوزیون است .

ریبوزومها

اجزای بسیار ریزی اند که در ساختمان آنها پروتئین زیادی دیده می شوند.سنتز پروتئین در ریبوزومها انجام می شود.ریبوزومها غالبا به یکدیگر جوش می خورند و ساختمانهای بزرگتری موسوم به پلی ریبوزوم تشکیل می دهند.

رتیکولوم آندوپلاسمیک
ریتکولوم آندوپلاسمیک مجموعه ای از حفره های و مجراهایی است که فضای سلولی را درنقاط مختلف اشغال می کند و با غشای هسته و محیط خارجی سلول نیز ارتباط دارد . این شبکه توری مانند وظیفه انتقال مواد و انتشار تحریک را در داخل سیتوپلاسم عهده دار است.

مطالعه بیشتر