دانلود جزوه روش تحقیق کیفی ویرایش جدید

دانلود جزوه روش تحقیق کیفی ویرایش جدید
نوع فایل
pdf
حجم فایل
350kb
نویسنده
دسته بندی
8,900 تومان

توضیحات فایل:

دانلود جزوه روش تحقیق کیفی ویرایش جدید

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جامع ترین جزوه روش تحقیق کیفی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه ( ویرایش جدید سال ۱۴۰۱ ) می باشد که با فرمت pdf در ۳۸ صفحه تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فهرست مطالب جزوه روش تحقیق کیفی ویرایش جدید:

مقدمه/ ۶

-۱ علم چیست وروش علمی چه اهمیتی دارد؟/ ۶

-۲ تعریف تحقیق/ ۷

-۳ انگیزه های تحقیق/ ۹

-۴ تفاوت فلسفه وعلم/ ۱۰

-۵ تعریف تحقیق کیفی/ ۱۳

-۶ تفاوت های تحقیق کیفی وتحقیق کمی/ ۱۴

-۷ چارچوب مفهومی/ ۱۵

-۸ انواع تحقیق کیفی/ ۱۵

-۹ روش تحقیق داده بنیاد(نظریه مبنایی)/ ۱۶

-۱۰ تاریخچه پیدایش نظریه مبنایی/ ۱۷

-۱۱ بنیان نظریه مبنایی/ ۱۷

-۱-۱۱ سوالی برای شروع پژوهش/ ۱۸

-۲-۱۱ مقولات مهم درنظریه مبنایی/ ۱۸

-۱ حساسیت نظری/ ۱۸

-۲ مرورادبیات/ ۱۸

-۳ استفاده ازمتون درنظریه مبنایی/ ۱۸

-۱۲ عناصرنظریه مبنایی/ ۱۹

-۱۳ ویژگی های داده ها / ۱۹

-۱۴ فرآیندجمع آوری داده ها/ ۲۰

-۱۵ تکنیک جمع آوری داده ها/ ۲۰

-۱۶ نمونه گیری درنظریه مبنایی / ۲۰

-۱۷ تحلیل داده ها/ ۲۱

-۱۸ انواع کدگذاری/ ۲۱

-۱-۱۸ کدگذاری باز/ ۲۱

۲-۱۸ کدگذاری محوری/ ۲۴

-۳-۱۸ کدگذاری انتخابی/ ۲۵

-۱۹ نقدهای واردبرنظریه مبنایی/ ۲۶

-۲۰ روایی وپایایی در تحلیل محتوای کیفی/ ۲۷

-۱-۱-۲۰ قابلیت اعتبار(روایی درونی ۲۸

-۲-۱-۲۰ تعیین قابلیت اعتبار ۲۹

-۳-۱-۲۰ تکنیک مثلث سازی/ ۲۹

الف) مثلث سازی منابع داده ها / ۳۰

ب) مثلث سازی محقق / ۳۰

ج) مثلث سازی نظریه/ ۳۰

د) مثلث سازی روش / ۳۰

نتیجه گیری/ ۳۳

فهرست منابع/ ۳۴

الف-منابع فارسی/ ۳۴

ب-منابع لاتین/ ۳۵

مقدمه

هدف از درس روش تحقیق کیفی،آشنایی دانشجویان با مبانی روش شناسانه تحقیقات علمی است و تلاش دارد تا مهارت های پایه ای تحقیق علمی را به دانشجویان آموزش دهد.دراین درس دانشجویان با رویکردهای پژوهش کیفی آشنا خواهند شد و مهمترین و جدیدترین این روش ها که روش نظریه مبنایی و یا داده بنیاد Grounded Theory است،آشنایی می یابند.اما پیش از پرداختن به این روش،لازم است با برخی مفاهیم پایه ای روش تحقیق آشنا شویم.

علم چیست و روش علمی چه اهمیتی دارد؟

برای شناخت هستی و دنیای پیرامون،انسان ها از راه ها و شیوه های گوناگون استفاده می کنند.چارلزپیرس می گوید چهار روش برای شناخت انسان ها وجود دارد:

….

مطالعه بیشتر