دانلود خلاصه کل کتاب آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان فرخنده مفیدی 

دانلود خلاصه کل کتاب آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان فرخنده مفیدی 
نوع فایل
pdf
حجم فایل
150kb
نویسنده
دسته بندی
70,000 تومان 5,800 تومان

توضیحات فایل:

دانلود خلاصه کل کتاب آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان فرخنده مفیدی 

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل خلاصه کل کتاب آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان نوشته فرخنده مفیدی دانشگاه پیام نور رشته علوم تربیتی می باشد که با فرمت پی دی اف در ۱۸ صفحه تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فصول خلاصه کل کتاب آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان فرخنده مفیدی :

  1. ضرورت و اهمیت آموزش و پرورش در دوران کودکی
  2. تاریچه و اهداف آموزش و پرورش
  3. شناخت جان آموس کمینیوس و جان لاک
  4. شناخت ژان ژاک روسو و یوهان هانریش
  5. شناخت فردریک فروبل و ماریا مونته سوری
  6. شناخت شناخت شناس و روانشناس سویسی،ژان پیاژه
  7. پرورش شایستگی های اجتماعی در کودکان
  8. خلاقیت و روند تفکر خلاق

کودکی اولین و مھمترین دوره زندگی ھر آدم است کھ در این دوره کودک برای نخستین بار با طبیعت رابطھ برقرار می کند و بھ مفھومی از روابط اجتماعی خود دست می یابد.
شناسان عقیده داشتند کھ شخصیت فرد تحت تاثیر عوامل محیطی و از اینرو در سنین اولیھ محیط آموزشی قنیری را تعیین کننده شخصیت موثر و سازنده دانستھ اند.
یادگیری ھای اولیھ زمینھ ھای مناسبی برای کسب تجارب بعدی کودکان فراھم می آورند و آنچھ در سنین اولیھ و پیش دبستانی آموختھ می شود ھم پایداری و دوام بیشتری دارد و ھم تقریبا از بین بردن آن مشکل تر است.
کدام یک از عوامل ارثی یا تجارب محیطی تاثیر بیشتری بر رفتار دارند؟
اثر عوامل ژنتیکی و تجربھ ھای محیطی را بھ صورت سھ عامل مختلف و مجزا می توان بررسی نمود:

اولین عامل اساس بیولوژیکی دومین عامل تجربھ و سومین عامل نتیجھ تعامل بین این دو یعنی اثرات تجربھ و عوامل محیطی بر تعیین کننده ھای ژنتیکی است. کھ عوامل ژنتیکی % ۴۵ تجربھ و عوامل محیطی ٣۵ درصد و تعامل بین عوامل ارثی و محیطی ٢٠ درصد را شامل می شود.

مطالعه بیشتر