دانلود طرح تفصیلی شهر طرقبه استان خراسان رضوی

دانلود طرح تفصیلی شهر طرقبه استان خراسان رضوی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
19mb
نویسنده
100,000 تومان 8,800 تومان

توضیحات فایل:

دانلود طرح تفصیلی شهر طرقبه استان خراسان رضوی

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل دانلود طرح تفصیلی شهر طرقبه استان خراسان رضوی در قالب فایل pdf و در ۱۵۶ صفحه تهیه شده و آماده دانلود شده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد که به مدت یک هفته در ایمیل شما فعال خواهد ماند. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                                       صفحه
– ۱-۱ جایگاه و نقش کلانشهر مشهد در اسناد فرادست ملی و محلی ………………………………….۳
۱-۲ امکانات و محدودیت های توسعه……………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۳ مسائل عمده و راهبردی توسعه و عمران کلانشهر مشهد و چشم انداز ادامهی روندهای جاری ۳۰
۱-۴ چشم انداز توسعه پایدار مشهد مقدس ……………………………………………………………….۳۵
۲-۴ اهداف کلان و خرد چشم انداز توسعه پایدار مشهد مقدس………………………………………… ۳۷
-۱-۵ تلفیق مطالعات و تدوین الگوی عمومی توسعه و عمران شهر ……………………………………..۴۸
۱-۱-۵ روش شناسی ………………………………………………………………………………………….۴۸
-۲-۱-۵ انواع تلفیق در طرح توسعه و عمران شهر مشهد …………………………………………………۴۸
-۳-۱-۵ اصول حاکم در فرایند تلفیق عمومی ………………………………………………………………..۴۹
-۲-۵ نظامات توسعه و عمران شهر …………………………………………………………………………..۵۴
-۳-۵ سلول ها و کریدورهای پایه ارزیابی …………………………………………………………………….۵۶
-۴-۵ ماتریس سنجش امکانات و فرصت های مکانی ………………………………………………………۵۸
۵-۵ خروجی های اصلی مورد انتظار …………………………………………………………………………۵۸
۶-۵ اولویت بندی سرفصل های مطالعاتی …………………………………………………………………..۶۰
-۷-۵ سنجش امکانات و فرصتهای مکانی ……………………………………………………………………۶۹
-۸-۵ سیاست های موضوعی و رهنمودها ………………………………………………………………….۷۵
-۹-۵ طرح های موجود و مصوب و تاثیرات فضایی آن ها …………………………………………………….۸۰
-۱-۹-۵ طرح جامع خازنی ………………………………………………………………………………………۸۰
-۲-۹-۵ طرح جامع مهرازان ……………………………………………………………………………………..۸۴
۱۰-۵ لایه ها و اصول پایه در نظم بخشی به توسعه شهر …………………………………………………۸۹
۱۱-۵ لای هه ای جهت دهنده و کنترل کننده (منتج از مطالعات پای ه ون ظام ها) …………………….۹۰
۱۲-۵ الگوی توسعه نظامات براساس گام های پیشین …………………………………………………….۹۷
۱۳-۵ جداول ضوابط پهنه بندی توسعه در نظامات الگوی توسعه شهر …………………………………..۱۰۴
۱۴-۵ پهنه بندی کاربری زمین …………………………………………………………………………………۱۰۹
۱۳۸۵ – ۱-۶ پی – شبینی و آینده نگری جمعیت مشهد مقدس در دوره ۱۴۰۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۳
(۱۳۸۵- ۲-۶ بر آورد جمعیت حوزه های برنامه ریزی در دوره ی) ۱۴۰۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۷
۳-۶ شاخصهای کمی پیشنهادی …………………………………………………………………………….۱۲۷
۴-۶ الگوی کمی پیشنهادی ………………………………………………………………………………….۱۳۱

دانلود طرح تفصیلی شهر طرقبه استان خراسان رضوی

شما می توانید این مجموعه را به روش های زیر دریافت نمایید.

۱- دریافت از طریق ایمیل

۲- دریافت از طریق دانلود

شما می توانید سفارش فایل را به روشهای زیر پرداخت نمایید.

۱- واریز به حساب یا کارت به کارت

۲- پرداخت آنلاین

برای پرداخت از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید. لازم به توضیح میباشد که کارتهای بانک ملی تراکنش های زیر ۵۰۰۰  تومان را انجام نمیدهند از این رو برای خرید فایل های زیر مبلغ فوق لطفا از کارتهای سایر بانکها استفاده نمایید.

مطالعه بیشتر