خلاصه کتاب هندسه مناظر و مرایا وحید افشین مهر در قالب pdf

خلاصه کتاب هندسه مناظر و مرایا وحید افشین مهر در قالب pdf
نوع فایل
pdf
حجم فایل
5mb
نویسنده
دسته بندی
100,000 تومان 8,800 تومان

توضیحات فایل:

خلاصه کتاب هندسه مناظر و مرایا وحید افشین مهر در قالب pdf

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل خلاصه کتاب هندسه مناظر و مرایا وحید افشین مهر در قالب pdf و در ۱۱۲ صفحه تهیه شده و آماده دانلود شده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد که به مدت یک هفته در ایمیل شما فعال خواهد ماند. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فهرست مطالب خلاصه کتاب هندسه مناظر و مرایا وحید افشین مهر

بخش اول- کلیات و پرسپکتیوهای موازی
فصل اول

۱-۱ تاریخچه
۲-۱ روش های نمایش تصاویر

فصل دوم

۱-۲ تصاویر ایزومتریک
۲-۲ روش ترسیم تصاویر ایزومتریک
۳-۲ روش ترسیم تصاویر ایزومتریک اجسام غیرساده
۴-۲ روش ترسیم دایره در ایزومتریک
۵-۲ تصاویر دی متریک
۶-۲ تصاویر تری متریک
۷-۲ تصاویر کاوالیر
۸-۲ تصاویر جنرال
۹-۲ تصاویر کابینت

بخش دوم- پرسپکتیوهای منظری
فصل سوم

۱-۳ ویژگی های پرسپکتیو منظری
۲-۳ اصول رسم پرسپکتیو
۱ پرسپکتیو ی کنقطه ای -۲-۳
۲ پرسپکتیو دونقطه ای -۲-۳
۳ پرسپکتیو س هنقطه ای -۲-۳
۳-۳ دیاگرام ترسیم پرسپکتیو

فصل چهارم

۱-۴ روش تعیین نقطه گریز در پرسپکتیو یک نقطه ای
۲-۴ تعیین محل یک نقطه در پرسپکتیو

۳-۴ روش ترسیم خطوط عمود بر صفحه تصویر

۴-۴ روش ترسیم خطوط موازی صفحه تصویر و خط زمین
۵-۴ روش ترسیم پرسپکتیو خطوط با زاویه نامشخص
۶-۴ روش ترسیم پرسپکتیو مربع
۷-۴ روش ترسیم پرسپکتیو ذوزنقه و متواز یالاضلاع
۸-۴ روش ترسیم پرسپکتیو چندضلع یها(کثیرالاضلاع)
۹-۴ روش ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای احجام ساده
۱۰-۴ تأثیر تغییر محل صفحه تصویر بر پرسپکتیو
۱۱-۴ تأثیر تغییر موقعیت ناظر بر تصویر
۱۲-۴ تأثیر تغییر ارتفاع دید بر تصویر
۱۳-۴ پرسپکتیو جسم در صفح های واقع بر پشت آن
۱۴-۴ روش ترسیم دایره در پرسپکتیو ی کنقطه ای
۱۵-۴ پرسپکتیو دایره واقع بر وجوه یک مکعب
۱۶-۴ روش ترسیم استوانه در پرسپکتیو
۱۷-۴ روش ترسیم مخروط در پرسپکتیو
۱۸-۴ روش ترسیم هرم مرب عالقاعده در پرسپکتیو
۱۹-۴ روش تقسیم یک پاره خط به قسم تهای مساوی
۲۰-۴ روش تقسیم سطوح
۲۱-۴ روش ترسیم اجسام هم فاصله در پرسپکتیو
۲۲-۴ روش ترسیم شبکه های مربعی در زمینه مستطیل
۲۳-۴ روشی دیگر برای ترسیم پرسپکتیو ی کنقطه ای
۲۴-۴ تجزیه وتحلیل یک پرسپکتیو ساده خارجی
۲۵-۴ روش ترسیم سطوح شیبدار
۲۶-۴ تحلیل ویژگی های یک پرسپکتیو ساده داخلی

……

مطالعه بیشتر