جزوه کتاب شرح جامع حقوق جزای عمومی بهزاد ستاری در قالب PDF

جزوه کتاب شرح جامع حقوق جزای عمومی بهزاد ستاری در قالب PDF
نوع فایل
pdf
حجم فایل
18mb
نویسنده
دسته بندی
80,000 تومان 6,600 تومان

توضیحات فایل:

جزوه کتاب شرح جامع حقوق جزای عمومی بهزاد ستاری در قالب PDF

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جزوه کتاب شرح جامع حقوق جزای عمومی بهزاد ستاری در قالب PDF و در ۱۰۴ صفحه تهیه شده و آماده دانلود شده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد که به مدت یک هفته در ایمیل شما فعال خواهد ماند. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.

جزوه کتاب شرح جامع حقوق جزای عمومی بهزاد ستاری در قالب PDF

سرفصل های کتاب

 1. فصل اول: کلیات

 • مبحث اول: حقوق جزا و منابع حقوق جزا
 1. فصل دوم: قلمرو قوانین جزایی در مکان و زمان

 • مبحث اول: قلمرو قوانین جزایی در مکان
 • مبحث دوم: قلمرو قوانین جزایی در زمان
 1. فصل سوم: اصل قانونی بودن جرم و مجازات

 • مبحث اول: مفهوم اصل قانونی بودن جرم و مجازات
 • مبحث دوم: آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات
 • مبحث سوم: عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری
 1. فصل چهارم: تعریف جرم و عناصر تشکیل دهنده جرم

 • مبحث اول: تعریف و مفهوم جرم
 • مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم
 1. فصل پنجم: تقسیم بندی جرایم

 • مبحث اول: انواع جرایم از لحاظ عنصر روانی
 • مبحث دوم: انواع جرم از لحاظ ساختار
 • مبحث سوم: انواع جرم از لحاظ نتیجه
 • مبحث چهارم: انواع جرم از لحاظ زمان
 • مبحث پنجم: شروع به جرم
 1. فصل ششم: عوامل موجهه جرم

 • مبحث اول: حکم قانون
 • مبحث دوم: اجازه قانون
 • مبحث سوم: اقدامات تادیبی
 • مبحث چهارم: عملیات ورزشی
 • مبحث پنجم: عملیات پزشکی
 • مبحث ششم: اجرای قانون اهم
 • مبحث هفتم: امر آمر قانونی
 • مبحث هشتم: رضایت مجنی علیه
 • مبحث نهم: دفاع مشروع
 • مبحث دهم: اضطرار
 1. فصل هفتم: مجرم(یا بزهکار)

 • مبحث اول: تعریف جرم(یا بزه)
 • مبحث دوم: تعریف مجرم(یا بزهکار)
 • مبحث سوم: اقسام بزهکاری به اعتبار نقش آن ها
 1. فصل هشتم: مسئولیت کیفری

 • مبحث اول: تعریف مسئولیت کیفری
 • مبحث دوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر(فاعل میانجی)
 • مبحث سوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
 • مبحث چهارم: نکات آزمونی
 • مبحث پنجم: شرایط مسئولیت کیفری
 1. فصل نهم: موانع مسئولیت کیفری

 • مبحث اول: انواع مسئولیت کیفری
 • مبحث دوم: موانع شخصی و عینی
 • مبحث سوم: علل رافع مسئولیت کیفری
 1. فصل دهم: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی

 • مبحث اول: تعریف مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی
 • مبحث دوم: تفاوت مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی
 • مبحث سوم: انواع مجازات ها
 • گفتار پنجم: مجازات های بدنی
 1. فصل یازدهم: عوامل موثر در تعیین نوع و مقدار مجازات

 • مبحث اول: انواع معاذیر
 • مبحث دوم: معاذیر قضایی معاف کننده یا تخفیف دهنده
 • مبحث سوم: کیفیات مشدده
 1. فصل دوازدهم: عوامل موثر بر اجرای مجازات تعزیری

 • مبحث اول: تعویق صدور حکم
 • مبحث دوم: تعلیق مجازات
 • مبحث سوم: آزادی مشروط
 • مبحث چهارم: نظام نیمه آزادی
 • مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی
 • مبحث ششم: مجازات های جایگزین حبس
 1. فصل سیزدهم: سقوط مجازات و زوال محکومیت کیفری

 • مبحث اول: فوت متهم یا محکوم علیه
 • مبحث دوم: گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت
 • مبحث سوم: عفو
 • مبحث چهارم: نسخ مجازات قانونی
 • مبحث پنجم: مرور زمان
 • مبحث ششم: توبه
 • مبحث هفتم: قاعده درا
 1. فصل چهاردهم: ادله اثبات در امور کیفری

 • مبحث اول: اقرار
 • مبحث دوم: شهادت
 • مبحث سوم: سوگمد
 • مبحث چهارم: علم قاضی
 1. فصل پانزدهم: مسائل متفرقه

مطالعه بیشتر