×
ادامه مطلب
۲۰ مهر ۱۳۹۸

سوالات درس کنترل های داخلی

ادامه مطلب
۲۰ مهر ۱۳۹۸

سوالات استخدامی رشته زبان و ادبیات فارسی

ادامه مطلب
۱۵ مهر ۱۳۹۸

تست های ICDL سطح دو

ادامه مطلب
۸ مهر ۱۳۹۸

دانلود نمونه تست های اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

ادامه مطلب
۶ مهر ۱۳۹۸

نمونه سوالات بیهوشی میلر

ادامه مطلب
۱۸ شهریور ۱۳۹۸

دانلود سوالات کتاب حقوق کار حسن خسروی و فرشید هکی

ادامه مطلب
۱۳ شهریور ۱۳۹۸

نمونه سوالات کتاب روانشناسی هلیگارد

ادامه مطلب
۲۶ مرداد ۱۳۹۸

تست های ICDL سطح یک کتاب مهندس سبز علی گل

ادامه مطلب
۲۰ مرداد ۱۳۹۸

دانلود جزوه و سوالات درس مدیریت تحول و بهبود سازمانی در بخش دولتی

ادامه مطلب
۲۵ تیر ۱۳۹۸

خلاصه کتاب مدیریت تحول سازمانی دکتر کاوه تیمور نژاد همراه با نمونه سوال

ادامه مطلب
۲۵ تیر ۱۳۹۸

نمونه سوالات کتاب مدیریت منابع انسانی در سازمانهای دولتی حسن درویش

ادامه مطلب
۳ تیر ۱۳۹۸

تست های تالیفی کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی مایکل آمسترانگ

0