×
ادامه مطلب
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

دانلود فایل جامع پرسشنامه و تست مقیاس خودپنداره کودکان پیرز هریس

ادامه مطلب
۲۰ فروردین ۱۴۰۱

دانلود پرسشنامه استاندارد تحریک پذیری با فرمت word

ادامه مطلب
۲۰ فروردین ۱۴۰۱

دانلود جامع ترین پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون

ادامه مطلب
۲۰ فروردین ۱۴۰۱

دانلود پرسشنامه مقابله مذهبی پارگامنت با فرمت word

ادامه مطلب
۲۰ فروردین ۱۴۰۱

دانلود آزمون هوش وکسلر کودکان نسخه ۴ با فرمت ppt

ادامه مطلب
۱۷ فروردین ۱۴۰۱

پرسشنامه و ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ EPDS

ادامه مطلب
۲۹ دی ۱۴۰۰

دانلود پرسشنامه شیوه های فرزند پروری بامریند با فرمت ورد

ادامه مطلب
۲۹ دی ۱۴۰۰

دانلود جامع ترین پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر word

ادامه مطلب
۲۴ مرداد ۱۴۰۰

دانلود فایل آزمون بل به همراه تاریخچه تفسیر نمره گذاری و روایی و پایایی

ادامه مطلب
۲۴ مهر ۱۳۹۹

پرسشنامه عدالت زناشویی محقق ساخته

ادامه مطلب
۲۴ مهر ۱۳۹۹

پرسشنامه سبک های مقابله ای لازاروس 

ادامه مطلب
۳۰ شهریور ۱۳۹۹

تست هوش وکسلر پیش دبستانی (۴ تا ۶/۵ سال)

0