×
ادامه مطلب
۹ دی ۱۳۹۸

دانلود پرسشنامه و مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز

ادامه مطلب
۱۱ آبان ۱۳۹۸

دانلود پرسشنامه استاندارد موفقیت بین فردی آدلر (BASIS-A)

ادامه مطلب
۲۵ شهریور ۱۳۹۸

دانلود پرسشنامه ارزیابی فرهنگ ایمنی

ادامه مطلب
۲۴ شهریور ۱۳۹۸

دانلود پرسشنامه و مقیاس هیجان خواهی زاکرمن با فرمت ورد

ادامه مطلب
۲۰ شهریور ۱۳۹۸

دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش انزوای اجتماعی 

ادامه مطلب
۲۰ شهریور ۱۳۹۸

دانلود پرسشنامه استاندارد مهارت بین فردی

ادامه مطلب
۱۸ شهریور ۱۳۹۸

دانلود پرسشنامه امید به زندگی بیله سوار

ادامه مطلب
۱۴ شهریور ۱۳۹۸

پرسشنامه نگرش به عشق (LAS)

ادامه مطلب
۱۳ شهریور ۱۳۹۸

دانلود پرسشنامه استاندارد امید میلر (MHS)

ادامه مطلب
۲۶ مرداد ۱۳۹۸

دانلود پرسشنامه و فرم ابراز سنجش شدت لکنت SSI4

ادامه مطلب
۲۳ مرداد ۱۳۹۸

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

ادامه مطلب
۲۲ مرداد ۱۳۹۸

دانلود پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی با فرمت ورد

0