×
ادامه مطلب
۱ اسفند ۱۳۹۶

فایل شبیه سازی و مدل سازی ریاضی زنجیره تامین خدمات با رویکرد پویایی شناسی سیستم

ادامه مطلب
۲۱ بهمن ۱۳۹۶

پروژه جامع بررسی روش پیش بینی ضریب بهره وری TBM

ادامه مطلب
۱۹ بهمن ۱۳۹۶

دانلود فایل اثرات لینالول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی

ادامه مطلب
۱۷ بهمن ۱۳۹۶

رساله برنامه ریزی مقابله با خطرات طبیعی

ادامه مطلب
۱۷ بهمن ۱۳۹۶

تحقیق بررسی مدیریت بر عملکرد کارکنان با فرمت word

ادامه مطلب
۱۶ بهمن ۱۳۹۶

بررسی امکانسنجی استفاده از مدل فولمر برای تخمین ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

ادامه مطلب
۱۵ بهمن ۱۳۹۶

فایل کاربرد مدل گسترش عملکرد کیفیت ( QFD ) به منظور توسعه محصول با رویکرد مشتری گرایی

ادامه مطلب
۱۳ بهمن ۱۳۹۶

فایل WORD پایان نامه نقش زنان روستایی بر اقتصاد روستا

ادامه مطلب
۱۱ بهمن ۱۳۹۶

دانلود رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس

ادامه مطلب
۱۱ بهمن ۱۳۹۶

پایان نامه حسابداری محیط زیست با فرمت word

ادامه مطلب
۱۰ بهمن ۱۳۹۶

فایل مدل بندی رابطه بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ادامه مطلب
۱۰ بهمن ۱۳۹۶

پروژه ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

0