×
ادامه مطلب
۸ دی ۱۳۹۷

جزوه و نمونه سوالات مبانی مشاوره و راهنمایی

ادامه مطلب
۷ دی ۱۳۹۷

کتاب چهار مهارت اصلی رفتار درمانی دیالکتیک مارشال لینهان

ادامه مطلب
۶ دی ۱۳۹۷

کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد درون ریز دکتر حائری ( خلاصه و جامع)

ادامه مطلب
۵ دی ۱۳۹۷

اقتصادسنجی مالی کریس بروکز ترجمه دکتر احمد بدری

ادامه مطلب
۵ دی ۱۳۹۷

اصول و فنون مذاکرات فروش دکتر هرمز مهرانی

ادامه مطلب
۳ دی ۱۳۹۷

کامل ترین جزوه کتاب مبانی و فراگرد بودجه ریزی دولتی دکتر مدنی

ادامه مطلب
۲۸ آذر ۱۳۹۷

جزوه و سوالات متون حقوقی ۴ با کد درس ۱۲۱۲۳۵۳

ادامه مطلب
۲۷ آذر ۱۳۹۷

خلاصه و تست کتاب سازمان و مدیریت نجف بیگی

ادامه مطلب
۲۶ آذر ۱۳۹۷

خلاصه کتاب اصول و فنون مذاکره راجر فیشر و ویلیام یوری ترجمه دکتر مسعود حیدری

ادامه مطلب
۲۶ آذر ۱۳۹۷

جزوه و نمونه سوالات درس نظام اقتصادی صدر اسلام

ادامه مطلب
۲۳ آذر ۱۳۹۷

جزوه و سوالات درس نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته رابینز ترجمه الوانی

ادامه مطلب
۲۰ آذر ۱۳۹۷

دانلود جزوه هوش مصنوعی ارشد و دکتری

0