اقدامات پژوهشی چگونگی کاهش اضطراب کودکان در ساعات درس ریاضی

اقدامات پژوهشی چگونگی کاهش اضطراب کودکان در ساعات درس ریاضی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

دانش پژوهان گرامی در این قسمت اقدامات پژوهشی چگونگی کاهش اضطراب کودکان در ساعات درس ریاضی درقالب ورد و در ۳۸ صفحه با کیفیت عالی در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

شرح مختصر اقدامات پژوهشی چگونگی کاهش اضطراب کودکان در ساعات درس ریاضی:

پژوهش نشان داده است که عامل بسیاری از موارد اضطراب در دانش آموزان در جو عمومی  مدرسه و کلاس درس است که با اصلاح روش تدریس ، در ارزیابی و ارزشیابی قابل تضعیف می باشد.

و اما پژوهش حاضر در مورد فاطمه دانش آموز پایه سوم راهنمایی است که دچار اضطراب در کلاس و به خصوص در درس ریاضی است که پس ازبرخورد با این مسئله به جمع آوری اطلاعات از منابع گوناگون و استفاده از تجربیات افراد متخصص پرداخته و بعد آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس با ارائه راه حل هایی به بهبود و کاهش اضطراب او پرداختم.

فهرست مطالب

چکیده: ۳

کلید واژه : ۳

مقدمه: ۴

توصیف وضیعت و بیان مساله: ۵

تعریف کلید واژه ها: ۶

اضطراب چیست؟. ۶

نگرانی چیست؟. ۶

جمع آوری اطلاعات  شواهد ۱ : ۷

مشاهده ی رفتار دانش آموز در کلاس درس: ۷

مصاحبه با دوستان: ۷

مصاحبه با دیگر معلمان فاطمه: ۸

مصاحبه با والدین فاطمه: ۸

مصاحبه با خود فاطمه: ۹

مطالعات تحقیقات گذشته : ۱۰

اضطراب ریاضی چیست ؟. ۱۰

چگونه اضطراب ریاضی دانش آموزان افزایش می یابد ؟. ۱۱

تجزیه تحلیل و تفسیر داده ها : ۱۳

الف) عوامل محیطی.. ۱۳

۱- فشارهای والدین : ۱۳

۲- شیوه آموزش دبیر : ۱۳

۳- محتوی کتاب های ریاضی : ۱۳

۴- تجارب منفی : ۱۴

ب) شیوه های اشتباه آموزش ریاضی.. ۱۴

پ) عوامل فردی.. ۱۴

انتخاب راه جدید موقتی : ۱۵

اجرای راه حل و نظارت بر آن : ۱۶

گردآوری اطلاعات ( شواهد۲ ) ۱۸

ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن : ۱۹

پیشنهادات.. ۱۹

منابع : ۲۱

مطالعه بیشتر