روانشناسی کار

روانشناسی کار
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
1,700 تومان

توضیحات فایل

روانشناسی کار

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند ، در این قسمت فایل مقاله روانشناسی کار در قالب ورد مشتمل بر ۳۳ صفحه قابل ویرایش تهیه و تدوین و با کیفیت عالی آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 

شرح مختصر :

اولین پیش فرض روانشناسی کار این است که اقتصاد و صنعت با نیروی فکری و یدی انسان هدایت می شود .

بنابراین سلامت فکری ونیروی دستی انسان نقش مهمی در بهبود عملکرد تولید دارد. دوم با توجه به رشد روز افزون زمینه های اجتماعی ، اقتصادی و صنعتی بدون در نظر گرفتن جنبه های روانی مسائل انسان نمی توان به صورت عقلایی و منطقی مسائل نیروی انسانی را در محیط کار حل کرد .

سومین پیش فرض این است که روانشناسی کار بر این  اساس استوار است که برای حل مسائل انسانی در کار رابطه کارگر و کارفرما حل کرد . مبتنی بر اصول و حقایق روانشناسی باشد مطمئنأ سیر صعودی در تولید و سرمایه متجلی خواهد شد .

فهرست مطالب روانشناسی کار

پیش فرض‌های روا نشناسی کا ر. ۱

موارد استفاده از روا نشناسی کا ر. ۲

توسعه روا نشناسی کا ر. ۲

روانشناسی کا ر: ۴

مبانی نظری و علمی روانشناسی کا ر. ۴

کاربرد روان شناسی کا ر وتفاوتهای فردی : ۵

تفاوتهای فردی در عملکرد شغلی : ۵

آثار آموزشی شغل بر تفاوتهای فردی : ۶

آزمونهای روانی : ۷

انواع آزمون: ۷

استفاده از این آزمون های روانی چه مشکلاتی را به بار می آورد ؟. ۹

اندازه گیری توانایی های انسان : ۱۱

ثبات زمان واکنش : ۱۲

انواع مختلف زمانهای واکنش : ۱۳

تواناییهای مکانیکی و آزمونهای آنها : ۱۳

آزمون های توانایی ذهنی : ۱۵

آزمون های شخصیتی : ۱۶

ضرورت پرداختن به نگرش : ۱۸

آیا تمایل به عملکردن همیشه به اجرا در می آید ؟چرا ؟. ۲۰

آیا نگرش های افراد یکسان است ؟

نگرش های متفاوت از کجا ریشه می گیرند‌؟. ۲۱

تعریف پروژه : ۲۲

اندازه گیری نگرشها : ۲۵

تحلیل نتایج : ۲۶

مطالعه بیشتر