مقاله حقوق جزا

مقاله حقوق جزا
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
1,500 تومان

توضیحات فایل

مقاله حقوق جزا

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل مقاله حقوق جزا در قالب ورد و در ۳۶ صفحه  آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

شرح مختصر مقاله حقوق جزا

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است.

فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادرهاز محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

همانگونه که می دانیمبا توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد.

و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید  این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات هابا توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود.

با این وصف برای قانونگذارممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع

و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک

مجازات مناسب تعیین کند.

به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل

اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از

طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر

مشخص  باشد.

بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت.

به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد

کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار

کرده است.

بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین

شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

مطالعه بیشتر