مقاله صلاحیت دادگاه

مقاله صلاحیت دادگاه
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,000 تومان

توضیحات فایل

مقاله صلاحیت دادگاه

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل مقاله صلاحیت دادگاه با فرمت ورد در ۶۶ صفحه آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

شرح مختصر مقاله صلاحیت دادگاه

هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند”. ( ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی) صلاحیت ذاتی و محلی دادگاهها *صلاحیت دادگاهها از حیت نوع رسیدگی، دعاوی مطروحه، اشخاصی که مورد محاکمه قرار میگیرند و گوناگونی جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظایر آن تعیین میگردد.

به طور کلی صلاحیت دادگاهها درنظام موجود قضایی به دو دسته تقسیم میشود.

۱- صلاحیت ذاتی: صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیتهای ذاتی محسوب میشود.

۲- صلاحیت محلی: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کیفری یا اقامتگاه خوانده در امور مدنی مشخص میشود.

نحوه طرح دعوی دعاوی از لحاظ سبب پیدایش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسیم میشود:

۱- دعوی کیفری

۲- دعوی مدنی

دعوی کیفری دعوی کیفری با تنظیم شکوائیه یا عریضهای که متضمن نام شاکی

و متهم و محل وقوع جرم میباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ریال تمبر

قانونی، با دستور معاونت ارجاع در جریان رسیدگی قرار میگیرد. ضمناً در

مجمتعهای قضایی خارج از ساعات اداری تحت نظارت قاضی کشیک به مواردی

که از طریق نیروی انتظامی ارسال میشود رسیدگی میشود.

دعوی مدنی دعاوی مدنی با ثبت دادخواست یا درخواست شروع شده و

دادخواست مزبور میبایستی به دادگاه صلاحیتدار تقدیم گردد.

مطالعه بیشتر