تاثیر شبکه های اجتماعی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین

تاثیر شبکه های اجتماعی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
8,900 تومان

توضیحات فایل:

دانلود پروژه بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین ۲۵ تا ۴۰ سال

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل تحقیق رشته روانشناسی – بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین ۲۵ تا ۴۰ سال – WORD در ۱۳۲ آماده دانلود شده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد که به مدت یک هفته در ایمیل شما فعال خواهد ماند. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.

فهرست مطالب تاثیر شبکه های اجتماعی بر میزان طلاق و رضایت زناشویی زوجین

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسئله ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۴

۱-۴- اهداف پژوهش ۵

۱-۴-۱- هدف کلی ۵

۱-۴-۲- اهداف جزئی پژوهش ۵

۱-۵- فرضیات پژوهش ۵

۱-۵-۱- فرضیه اصلی ۵

۱-۵-۲- فرضیات فرعی ۶

۱-۶- تعاریف متغیرهای پژوهش ۶

۱-۶-۱- تعاریف نظری ۶

۱-۶-۲- تعاریف عملیاتی ۶

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱- چیستی شبکه های اجتماعی ۹

۲-۲- شبکه اجتماعی به معنای کلی ۱۰

۲-۳- شبکه اجتماعی مجازی چیست؟ ۱۱

۲-۴- رسانه اجتماعی یا رسانه شبکه اجتماعی چیست؟ ۱۱

۲-۵- معرفی و تاریخچه شبکه های اجتماعی ۱۲

۲-۶- علل پیوستن به شبکه های اجتماعی مجازی ۱۴

۲-۷- تعامل در شبکه های اجتماعی ۱۴

۲-۸- چگونکی بهره گیری جوانان از شبکه های اجتماعی مجازی ۱۵

۲-۹- مطالعات جمعیت شناختی کاربران ۱۷

۲-۱۰- تأثیرات شبکه های اجتماعی بر ابعاد مختلف زندگی ۱۹

۲-۱۰-۱- هویت زدایی ۱۹

۲-۱۰-۲- انزواطلبی ۲۰

۲-۱۰-۳- فردگرایی ۲۱

۲-۱۰-۴- روابط آزاد ۲۱

۲-۱۰-۵- استرس زنان ۲۲

۲-۱۱- اثرات منفی و غیر قابل جبران شبکه های اجتماعی بر زندگی انسان ها ۲۳

۲-۱۲- کارکردهای شبکه های اجتماعی ۲۶

۲-۱۳- کودکان و نوجوانان در شبکه های اجتماعی اجتماعی ۲۹

۲-۱۴- رضایت زناشویی ۳۲

۲-۱۵- دلایل بروز آشفتگی در روابط زناشویی ۳۲

۲-۱۶- دستیابی به رضایت زناشویی ۳۴

۲-۱۷- ایجاد رضایت زناشویی ۳۵

۲-۱۸- زوج خوشبخت و کامل ۳۶

۲-۱۹- علل مشکلات و تعارضات در میان زوجین ۳۶

۲-۲۰- طلاق ۳۷

۲-۲۱- طلاق و کودکان ۳۷

۲-۲۲- تاریخچه طلاق ۳۸

۲-۲۳- اثرات طلاق ۳۸

۲-۲۴- نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگی ۳۹

۲-۲۵- مدل مثلث عشق استرنبرگ ۴۱

۲-۲۶- اثرات نزدیکی و فاصله در تداوم زندگی ۴۲

۲-۲۷- نقش فشارهای فرهنگی در رضایت زن و شوهر ۴۳

۲-۲۸- پیشرفت فردی در زوجین ۴۴

۲-۲۹- روابط جنسی ۴۶

۲-۳۰- اختلافات مالی ۴۶

۲-۳۱- روابط والدین و کودک ۴۸

۲-۳۲- عوامل شخصی ۴۸

۲-۳۳- حسادت ۴۹

۲-۳۴- خشونت زناشویی ۵۰

۲-۳۵- رضایت زناشویی و عقاید مذهبی ۵۱

۲-۳۶- توصیه های تربیتی برای بحران زدایی ۵۲

۲-۳۷- هفت اصل زندگی زناشویی کارآمد ۵۳

۲-۳۸- کار کرد مطلوب خانواده ۵۶

۲-۳۹- معنی و مفهوم خانواده متعادل ۵۶

۲-۴۰- خانواده مدرن ۵۷

۲-۴۱- زیر منظومه زن و شوهری ۵۸

۲-۴۲- تفاوت های زنان و مردان ۵۹

۲-۴۲-۱- نقش کروموزوم y در ایجاد تفاوت ها ۶۰

۲-۴۲-۲- تفاوت در رشد ۶۰

۲-۴۲-۳- تفاوت در علایق و رغبت ها ۶۲

۲-۴۲-۴- پرخاشگری ۶۲

۲-۴۲-۵- اضطراب ۶۳

۲-۴۳- پیشینه پژوهش ۶۳

۲-۴۳-۱- پژوهشهای خارجی ۶۳

۲-۴۳-۲- پژوهشهای داخلی ۶۴

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱- روش پژوهش ۶۹

۳-۲- جامعه آماری ۶۹

۳-۳- حجم نمونه و نمونه گیری ۶۹

۳-۴- نحوه گردآوری داده ها ۷۰

۳-۵- ابزار اندازه گیری پژوهش ۷۰

۳-۵-۱- آزمون رضایتمندی زناشویی Enrich 70

۳-۵-۲- پرسشنامه شبکه های اجتماعی و مجازی ۷۲

۳-۶- روش گردآوری داده ها ۷۲

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۲

۳-۸- بررسی عوامل دموگرافیک بر روی متغیر های تحقیق ۷۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- یافته ها: ۷۵

۴-۲- تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۷۵

۴-۳- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها ۸۰

۴-۴- بررسی فرضیه های تحقیق ۸۰

۴-۴-۱- فرضیات اصلی ۸۰

۴-۴-۲- فرضیات فرعی ۸۳

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- هدف: ۸۸

۵-۲- فرضیات پژوهش ۸۸

۵-۳- بیان یافته ها و نتیجه ۸۸

۵-۴- همسو کردن ۸۹

۵-۵- پیشنهادات پژوهش ۸۹

۵-۵-۱- پیشنهادات بنیادی ۸۹

۵-۵-۲- پیشنهادات کاربردی ۸۹

۵-۶- محدودیت های در دسترس پژوهش ۹۰

مطالعه بیشتر