دانلود طلایی خلاصه کتاب جغرافیا وشهرشناسی دکتر فرید

دانلود طلایی خلاصه کتاب جغرافیا وشهرشناسی دکتر فرید
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

 توضیحات فایل:

دانلود طلایی خلاصه کتاب جغرافیا وشهرشناسی دکتر فرید

کاربران گرامی و دانش پژوهان ارجمند این فایل حاوی خلاصه کتاب جغرافیا وشهرشناسی نوشته دکتر یدا.. فرید بصورت پاورپوینت در سه فصل جدا در ۶۶ اسلاید آماده دانلود شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 

فهرست مطالب دانلود طلایی خلاصه کتاب جغرافیا وشهرشناسی دکتر فرید

فصل اول:تعاریف و دیدگاهها

فصل دوم : بررسی شهر در محدوده طبیعی و ناحیه ای

فصل سوم:طرح و نقشه و ساختار شهری

فصل اول:تعاریف و دیدگاهها

– شهر، مفهومی بدون تعریف جامع و مانع
– شهرها فاقد سیستم های یکسان و نکات مشترک به عنوان مبنایی برای تعریف همه شمول
– فن ریشتفن: شهر اجتماعی از انسان ها در مکانی معین – حیات عادی از فعالیت های غیر زراعی به ویژه از راه بازرگانی و صنعت
-برون و دفونتن: قصبه و بخش «« فعالیت اکثر ساکنان در خارج از منطقه شهری
شهر «« گذران وقت اکثریت ساکنان در داخل منطقه شهری
– واگنر: شهر، نقطه تمرکز امور بازرگانی
-راتزل: در مقابل اجتماعات موقتی و فصلی، شهر، محل اجتماع دائمی انسان ها و مساکن آن ها
-ماکس سور: شهر، الگوی کاملی از زندگی اجتماعی برخاسته از سینه جوامع روستایی
– پیر ژرژ: در اقتصاد سوسیالیستی، حیات جمعیت شهری حتی از راه فعالیت های کشاورزی

فصل دوم : بررسی شهر در محدوده طبیعی و ناحیه ای

موقع و مقر جغرافیایی شهر
– سرآغاز شناخت شهر « ارزیابی موقعیت شهر در محدوده جغرافیای محلی و ناحیه ای « به کمک نقشه
هایی در مقیاس های مختلف « تبیین موقع )Position or Situation )و مکان و مقر )Site)
-موقع جغرافیایی شهر بیانگر وضعی است که شهر نسبت به طرق ارتباطی، راه ها و معابر طبیعی،

مواد اولیه، منابع انرژی و نیروی انسانی موجود در ناحیه می تواند داشته باشد. ««« شناخت با مجموعه ای از داده های طبیعی و اقتصادی و انسانی موجود در فضای ناحیه ای شهر
– موضوع دیگر: مرز تماس و برخورد دو ناحیه که از لحاظ مورفولوژیکی و پدولوژیکی با هم مغایر و ناهمسانند

-مورفولوژی: ریخت شناسی ««« ژئومورفولوژی )زمین ریخت شناسی(: علم شناسایی اشکال ناهمواری های زمین

– پدولوژی: خاک پژوهی (Study Soil )یا خاکشناسی

فصل سوم:طرح و نقشه و ساختار شهری

مشخص بودن طرح فضای شهر ار روی نقشه شهر، عکس هوایی عمودی و مایل و یا از روی ماکت و یا طرح برجسته شهر
-نقشه شهر معرف تاریخ شهر و در عین حال نمودار تأثراتی که از مکان(Site ) فیزیکی خود پذیرفته
……………

 

مطالعه بیشتر