پروژه ارشد رشته شیمی با عنوان اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی

پروژه ارشد رشته شیمی با عنوان اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
4,760 تومان

توضیحات فایل:

پروژه ارشد رشته شیمی با عنوان اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی

دانشجویان و کاربران گرامی ،در این بخش پروژه ارشد رشته شیمی با عنوان اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی در قالب ورد تهیه و تدوین و آماده دانلود شده است.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت نیاز می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

شرح مختصر:

در این کار تحقیقاتی، روش ساده و آسان یک مرحله ای میکرو استخراج مایع مایع پخشی در سرنگ، برایتغلیظ مقادیر کم پالادیوم در نمونه های آب، به عنوان یک مرحله آماده سازی، قبل از اندازه گیری بااسپکتروفوتومتری ماوراء بنفش – مرئی بکار گرفته شد. در روش ارائه شده، به عنوان واحد استخراج کننده،فقط از یک سرنگ پلاستیکی معمولی استفاده شده است. دراین روش، مخلوط رودانین به عنوان عامل کمپلکس دهنده، بنزیل الکل به عنوان حلال استخراجی و اتانول به عنوان حلال پخشی، به سرعت توسط سرنگ به ۵ میلی لیتر نمونه پالادیوم که در یک سرنگ پلاستیکی ١٠ میلی لیتری قرار داشت، تزریق گردید.

Image result for ‫پایان نامه ارشد رشته شیمی‬‎

فهرست مطالب پروژه ارشد رشته شیمی با عنوان اندازه گیری اسپکتروفوتومتریک مقادیر بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه های مائی

فصل اول……………………………………………………. ١

پالادیوم و روشهای تجزیه آن…………………………….. ١

١-١- عنصر پالادیوم………………………………………. ٢

١-٢- خواص فیزیکی و شیمیایی پالادیوم……………… ٢

١-٣- کاربردهای پالادیوم………………………………….. ٣

١-۴- مشکل تعیین Pd در نمونه های محیطی………… ۴

١-۵- روشهای اندازه گیری و شناسایی پالادیوم………. ۵

١-۵-١- روشهای اسپکتروفتومتری……………………….. ۵

١-۵-٢- روش فلورسانس اشعه ایکس…………………… ۵

١-۵-٣- روش اسپکتروسکوپی جذب اتمی الکتروترمال… ۵

١-۵-۴- اسپکتروسکوپی جذب اتمی شعله ای…………. ۶

١-۵-۵- اسپکتروسکوپی جرمی ترکیب شده  با پلاسما…۶

١-۵-۶- روشهای الکتروشیمیایی………………………… ۶

١-۶- رودانین……………………………………………….. ٧

١-٧- سورفاکتانت………………………………………….. ٧

فصل دوم…………………………………………………… ۹

مروری بر روشهای میکرواستخراج مایع- مایع پخشی….۹

٢-١- مقدمه………………………………………………. ١۰

٢-٢- میکرواستخراج مایع– مایع پخشی ) (DLLME…..١٢

٢-٣- انواع روشهای میکرواستخراج…………………… ١۴

٢-٣-١-  استخراج فاز جامد پخشی (DSPE) ………….١۴

٢-٣-٢- میکرواستخراج تک قطره (SDME)…………….. ١۵

٢-٣-٣- میکرواستخراج مایع-مایع پخشی کمک شده با مگنت آهنربایی (MSA-DLLME)…١۵

٢-٣-۴- میکرواستخراج مایع-مایع پخشی با کاهش مصرف حلال (DLLME-LSC)…….١۵

٢-٣-۵- میکرواستخراج مایع-مایع پخشی مایع یونی کنترل شده دمایی (TIL-DLLME)…١۶

……..

مطالعه بیشتر