دانلود مقاله مکان یابی پارک و فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

دانلود مقاله مکان یابی پارک و فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل:

دانلود مقاله مکان یابی پارک و فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

این فایل حاوی مقاله ای کامل با عنوان مکان یابی پارک و فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به روش ارزیابی چند  معیاری AHP (نمونه موردی: شهر شوشتر) با فرمت pdf ( وقابلیت تبدیل شدن به word) میباشد که در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود فرمایید.

Related image

دانلود مقاله مکانیابی پارک و فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

پارکها و فضای سبز شهری از جمله کاربری هایی است که توزیع و پراکنش آن در سطح شهر اهمیت زیادی دارد. با توجه به توزیع نامناسب پارکها و فضای سبز شهر شوشتر، در این تحقیق تلاش شده است ضمن تدوین بانک جامع اطلاعات مکانی پارکها و فضای سبز شهر شوشتر، وضعیت دسترسی تمامی مناطق شهر بر طبق استانداردهای موجود بررسی شده و پس از تعیین مناطق کمبود از این نظر و با در نظر گرفتن سایر عوامل شهری مؤثر در مکانیابی، با ارائه الگویی مناسب، به دنبال توزیع بهینهی فضای سبز در شهر شوشتر با استفاده از GIS می باشد. برای نیل به این هدف از معیارهای واقع شدن در زمین های با کاربری مناسب مانند زمین های بایر، نزدیکی به مراکز آموزشی، مراکز فرهنگی و مراکز جمعیتی، دسترسی به شبکه ارتباطی و فاصله از

تاسیسات کارخانهای و پمپ بنزینهای شهری و فاصله از پارکها و فضای سبز موجود استفاده شد. سپس برای هر کدام از عوامل تأثیرگذار در مکانیابی پارکها و فضای سبز، لایه هایی اطلاعاتی در محیط GIS تهیه گردید و برای هر یک از لایه ها وزن دهی صورت گرفت .

سپس به منظور الگوسازی، به هر یک از لایه هایاطلاعاتی بر اساس میزان اهمیت آنها در مکانیابی پارکها و فضای سبز با استفاده از مدل AHP ،وزن مناسبی اختصاص داده شد. نتایج حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی، زمینهای منطقه را برای انتخاب مکانهای مناسب برای فضای سبز به ۵ کلاس طبقه بندی نمود که مناطق دارای کاربریهایی نظیر زمینهای خالی، باغات و نخلستانها و همچنین زمینهای اطراف رودخانه دارای اولویت بالاتری هستند.

مطالعه بیشتر