فایل پروژه بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت کاغذ تولیدی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

فایل پروژه بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت کاغذ تولیدی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل:

فایل پروژه بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت کاغذ تولیدی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

این فایل حاوی پروژه بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت کاغذ تولیدی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران می باشد که به صورت فرمت PDF (با قابلیت تبدیل شدن به ورد) در ۱۴ صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Image result for ‫بررسی کیفیت کاغذ تولیدی‬‎

فهرست پروژه:

مقدمه
مفاهیم اولیه
اجرای طرح داده کاوی

درک تجاری

فهم داده ها

آماده سازی داده ها

مدل سازی

ارزیابی مدل

توسعه ی مدل

شرح مختصر:

امروزه داده کاوی مدیران سازمانها را در موضوعات مختلف یاری داده است تا به گونه ای با استفاده از دانش نوین داده کاوی به عنوان جدیدترین وبرترین روش حل مسئله برای پایگاه داده سازمانها آنها را یاری کند و بدین جهت امروزه این دانش در تمامی موضوعات و برنامه ریزیهای خرد و کلان، نقشی مؤثری ایفا میکند.

در ایران که یک کشور درحال توسعه است شرکتها و سازمانها هنوز به اهمیت دانش آماری برای برنامه ریزیهای بلندمدت، باال بردن کیفیت تولید و گرفتن تصمیمات بزرگ پی نبرده اند لذا تشکیل یک پایگاه داده را برای رسیدن به اهدافشان سودمند نمیبینند بنابراین در این تحقیق ما به دنبال رتبه بندی میزان تأثیر ویژگیهای خمیرکاغذ تولیدی بر کیفیت کاغذ تولیدی که با معیار CMT اندازه گیری میشود در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و بیان تأثیر علم داده کاوی و مدلهای آماری در پیشبرد اهداف اقتصادی شرکت در جهت حذف و یا کم کردن مواد گران قیمتی که تأثیر کم و نزدیک به صفری بر کیفیت کاغذ تولیدی دارند هستیم.

انبار داده ها شامل ۳۶۹ رکورد هست که طی یک دورهی تابستانه جمع آوری شده است و دارای اشکالات زیادی همچون وجود داده های گمشده که در بعضی از موارد به بیش از نصف داده های مربوط به یک متغیر میرسد هستیم.

…………..

مطالعه بیشتر