برترین پروژه ارشد پرستاری بازگشت بیماران سوختگی به جامعه

برترین پروژه ارشد پرستاری بازگشت بیماران سوختگی به جامعه
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
15,000 تومان

توضیحات فایل:

برترین پروژه ارشد پرستاری بازگشت بیماران سوختگی به جامعه

این فایل حاوی مطالعه ای جامع با عنوان کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل می باشد که به صورت فرمت  ورد -قابل ویرایش در ۲۹۴ صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

بیان پدیده مورد مطالعه و اهمیت آن

سوختگی یکی از مشکلات اصلی و رایج سلامت در کل جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. سالانه هزاران نفر اعم از کودک و بزرگسال در ایالات متحده گرفتار سوختگی می شوند(۱). در ایران نیز صدمات سوختگی شیوع و مرگ و میر بالایی دارند به طوری که روزانه حداقل ۸ نفر به دلیل سوختگی فوت می کنند و بعد از حوادث رانندگی و تروما، سوختگی ها سومین عامل مرگ و میر هستند.
……………….

فهرست مطالب برترین پروژه ارشد پرستاری : بازگشت بیماران سوختگی به جامعه

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات 

بیان پدیده مورد مطالعه و اهمیت آن

اهداف پژوهش

کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل

سوالات پژوهش

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق 

پارادایم تحقیق و ابعاد فلسفی آن

بررسی متون

بخش اول: تئوریهای پایه مرتب با مفاهیم مطالعه حاضر

تئوریهای پاسخ به بیماری

تئوریهای پاسخ به آسیب
تئوری پاسخ انسانی به شکیبایی و رنج

تئوریهای ماهیت «خود» در طی بیماری

تئوری تصویرسازی مجدد

تئوری جامع پاسخ به تهدید تمامیت خود

بخش دوم: مدلهای پرستاری مرتبط

مدل سازگاری روی

مدل مراقبتی زیستی، روانی، اجتماعی تطابق با بدشکلی راهزانی

بررسی و شناخت ابعاد تطابق

مدل سلامت و بهزیستی معنوی فیشر

مدل مراقبت معنوی در ایران

فصل سوم: روش تحقیق 

روش پژوهش

توانایی محقق در انجام مطالعه کیفی

جمعیت پژوهش

محیط جمع آوری داده ها

فرآیند انتخاب مشارکتکنندگان

معرفی مشارکت کنندگان

حجم نمونه

روش جمع آوری داده ها

فرآیند نمونه گیری و روش جمع آوری داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

صحت و استحکام مطالعه

محدودیتهای پژوهش

ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 

 

مطالعه بیشتر