ارزیابی ارگونومی به روش WERA

ارزیابی ارگونومی به روش WERA
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,900 تومان

توضیحات فایل:

ارزیابی ارگونومی به روش WERA

ناراحتی های اسکلتی بررسی ارتباط ریسک فاکتورهای ارگونومیکی و ناراحتی های اسکلتی- عضلانی کارگران ساختمانی در پالایشگاه تهرانی عضلانی بخش عمده ای از بیماری و ناتوانی های شغلی در محیط های کاری را به خود اختصاص میدهند. به منظور پیشگیری از بروز اختلالات، نیاز به ارزیابی ارگونومیکی محیط کار و فعالیت های شغلی می باشد. این مطالعه به منظور ارتباط ناراحتی های اسکلتی عضلانی با ریسک فاکتورهای ارگونومیکی مشاغل براساس روش WERA در پروژه ی عمرانی می باشد.

شرح مختصر:

ساخت و ساز، از مشاغل دارای ریسک بالا می باشد. ریسک موجود، نه تنها ایمنی فرد را به خطرمی اندازد، بلکه به لحاظ سلامت هم تاثیرگذار است. به طوریکه هزاران کارگر در بخش ساخت و ساز، سالانه به دلیل حوادث، جان خود را از دست می دهند و عده ای دیگر به دلیل بیماریهای مرتبط، ازکار افتاده می شوند.

اختلالات اسکلتی و عضلانی، یکی از شایعترین بیماریهای مرتبط با کار میباشد برطبق بررسی های صورت گرفته، تقریبا ۳۰ درصد از کارکنان بخش ساختمان سازی دچار اختلالات اسکلتی و عضلانی می باشند. از اختلالات رایج در ساختمان سازی شامل پوسچر نامطلوب کمر و گردن، پوسچر استاتیک و چرخشی، حرکات تکراری، ارتعاش تمام بدن و دست بازو و کارهایی که دست بالاتر از سطح شانه قرار می گیرد می باشد که همگی برای سیستم اسکلتی عضلانی بدن به عنوان خطر شناخته می شوند. به طوریکه کارگران قدیمیتر صنعت ساخت و ساز به عنوان گروه دارای ریسک بالاتر می باشند

در مطالعه ای در فنلاند، اختلالات اسکلتی عضلانی که از عوامل اصلی غیبت و از کار افتادگی های دائم محسوب می شود، بیش از یک سوم تمام

بیماری های مرتبط با کار در ۹ روز کاری را به خود اختصاص داده است.

ازاینرو صنعت ساخت و ساز، سبب ایجاد و پرورش محیطی بسیار خطرناک

را برای کارگران محافظت نشده فراهم می کند و همین امر سبب شده تا

کارگران ساختمان قبل از بازنشستگی به دلیل اختلالات اسکلتی و عضلانی

شغل خود را ترک کنند.

مطالعه بیشتر