تحقیق بررسی تاثیر جدا شدن از مشتریان بدون سود در قصد خروج , اعتراض و وفاداری مشتریان فعلی شرکتهای اپراتور تلفن همراه در ایران

تحقیق بررسی تاثیر جدا شدن از مشتریان بدون سود در قصد خروج , اعتراض و وفاداری مشتریان فعلی شرکتهای اپراتور تلفن همراه در ایران
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,500 تومان

توضیحات فایل:

بررسی تاثیر جدا شدن از مشتریان بدون سود در قصد خروج , اعتراض و وفاداری مشتریان فعلی شرکتهای اپراتور تلفن همراه در ایران

این فایل حاوی مطالعه پروپوزال بررسی تاثیر جدا شدن از مشتریان بدون سود در قصد خروج , اعتراض و وفاداری مشتریان فعلی شرکتهای اپراتور تلفن همراه در ایران مناسب برای رشته های مدیریت اجرایی و بازرگانی می باشد که با فرمت PDF در ۲۱ صفحه آماده دانلود شده است.

عنوان فارسی:

بررسی تاثیر جدا شدن از مشتریان بدون سود در قصد خروج , اعتراض و وفاداری مشتریان فعلی شرکتهای اپراتور تلفن همراه در ایران

 

عنوان انگلیسی :

The Impact of Unprofitable Customer Abandonment on Exit Intention, Voice and Loyalty Intentions In Iranian Current Customers’ Mobile Phone Providers.

چکیده:

مدیریت ارتباط با مشتریان به دلیل توسعه روابط مناسب با مشتریان

کلیدی , موجبات خلق ارزش برای سهامداران را فراهم می آورد. در این

میان خودداری از ارائه خدمت به مشتریان غیر سوده , اگر چه گزینه جذابی

برای شرکتها محسوب می شود, اما موجبات نارضایتی , عصبانیت و حتی

خیانت آنها را فراهم کرده و باعث خواهد شد که این مشتریان تبلیغات

منفی برای شرکت انجام داده و بویژه رفتار مشتریان فعلی را تحت تاثیر

قرار دهند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر جداسازی و رها

کردن مشتریان غیر سود ده بر میزان قصد وفاداری, قصد اعتراض و قصد

خروج از شرکت مشتریان فعلی پرداخته است. جامعه آماری تحقیق را

مشتریان شرکتهای ارائه دهنده خدمات تلفن همراه در شهر تبریز تشکیل

داده, ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد با استفاده از تحقیق

هینلئین و کاپالن ) ۳۱۰۲ )می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون

فرضیه ها از روش معادلات ساختاری استفاده خواهد شد.

 

مطالعه بیشتر