پاورپوینت حسابداری مخارج تأمین مالی

پاورپوینت حسابداری مخارج تأمین مالی
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

پاورپوینت حسابداری مخارج تأمین مالی

کاربران گرامی ،محصول مورد نظر شامل فایل پاورپوینت حسابداری مخارج تأمین مالی ( مطابق با استاندارد حسابداری شماره ۱۳) می باشد که در حجم ۲۳ اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است.در صورت تمایل می توانید این محصول را از سایت خریداری و دانلود نمائید.

بخشی از متن:

اهداف آموزشی

آگاهی از دامنه کاربرد استاندارد؛
آگاهی از تعاریف اصطلاحات مورد نیاز؛
آگاهی از نحوه شناخت‌ مخارج تأمین مالی؛
آگاهی از ‌زمان‌ شروع‌ احتساب‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌ در بهای‌ تمام‌ شده‌ دارایی؛
آگاهی از زمان توقف‌ احتساب‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌ در بهای‌ تمام‌ شده‌ دارایی؛
آگاهی از مخارج‌ تأمین‌ مالی‌ قابل‌ احتساب‌ در بهای‌ تمام‌ شده‌ دارایی؛
‌آگاهی از نحوه برخورد با مازاد مبلغ‌ دفتری‌ نسبت‌ به مبلغ‌ بازیافتنی‌ دارایی‌ واجد شرایط
آگاهی از نحوه افشا موارد مرتبط با این استاندارد.
دامنه کاربرد

این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌ بکار گرفته‌ شود.
مخارج‌ واقعی‌ یا انتسابی‌ به‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌، در این‌ استاندارد مطرح‌ نمی‌شود.

مخارج‌ تأمین‌ مالی‌

عبارت‌ است‌ از سود تضمین‌ شده‌ کارمزد و سایر مخارجی‌ که‌ واحد تجاری‌ برای‌ تأمین‌ منابع‌ مالی‌ متحمل‌ می‌شود.

مثال

الف . سود تضمین‌ شده‌، کارمزد و جرایم‌ دیرکرد تسهیلات‌ مالی‌ کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌.

ب . مخارج‌ جنبی‌ تسهیلات‌ مالی‌ دریافتی‌ از قبیل‌ حق‌ ثبت‌ و حق‌ تمبـر اسنـاد تضمینی‌ واگذاری‌ در رابطه‌ با قراردادهای‌ مربوط‌.

ج . مخارج‌ تأمین‌ مالی‌ مربوط‌ به‌ قراردادهای‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌ و خرید اقساطی‌ که‌ براساس‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ شناسایی‌ می‌شود.

د . تفاوت‌ تسعیر ارز ناشی از تسهیلات‌ ارزی‌ دریافتی‌ تا حدی‌ که‌ به عنوان‌ تعدیل‌ سود تضمین‌ شده‌ و کارمزد تسهیلات‌ مذکور محسوب‌ می‌شود.

فهرست و عناوین پاورپوینت حسابداری مخارج تأمین مالی:

اهداف آموزشی

دامنه کاربرد

تعاریف

مخارج‌ تأمین‌ مالی‌

دارایی‌ واجد شرایط‌

نکات برجسته

مخارج تامین مالی

زمان‌ شروع‌ احتساب‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌ در بهای‌ تمام‌ شده‌ دارایی‌‌

‌ توقف‌ احتساب‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌ در بهای‌ تمام‌ شده‌ دارایی‌

نرخ جذب

مخارج تامین مالی

مازاد مبلغ دفتری نسبت به مبلغ بازیافتنی دارایی

موارد زیر باید برحسب‌ مورد در صورتهای‌ مالی‌ افشا شود

مطالعه بیشتر