جزوه کاربرد کامپیوتر در روانشناسی بهمراه نمونه سوالات

جزوه کاربرد کامپیوتر در روانشناسی بهمراه نمونه سوالات
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

جزوه کاربرد کامپیوتر در روانشناسی بهمراه نمونه سوالات

دانشجویان و کاربران گرامی ،محتوای این فایل شامل جزوه کاربرد کامپیوتر در روانشناسی بهمراه نمونه سوالات امتحانی پایان ترم ادوار گذشته دانشگاه پیام نور می باشد که با فرمت pdf با کیفیت عالی تهیه و تدوین گردیده است که پس از پرداخت انلاین می توانید این محصول را از وبسایت دانلود و دریافت نمایید.

فلش کارت کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

و نمونه سوالات درس فناوری اطلاعات در روانشناسی ، کاربرد کامپیوتر در روانشناسی ، کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی شامل تمامی ادوار (آخرین بروز رسانی سال ۹۸)

کد درس : ۱۱۱۵۰۰۶-۱۲۱۱۳۶۴-۱۲۱۷۱۸۲-۱۲۱۷۲۶۳-۱۲۱۷۴۲۶

رشته تحصیلی : روانشناسی گرایش روانشناسی عمومی ، راهنمایی و مشاوره ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی ، مشاوره

بخشی از جزوه کاربرد کامپیوتر در روانشناسی بهمراه نمونه سوالات:

اگر سطح معنی داری در آزمون برابر ۰۵/۰ و یا کمتر باشد کدام گزینه صحیح است ؟

 1. یکسان نبودن واریانس های دو گروه
 2. یکسان نبودن میانگین دو گروه
 3. برابری واریانس های دو گروه
 4. تفاوت میانگین نمره های دو گروه

گزینه T_Test paired samples در منوی کرکره ای comper means از منوی     Analyze درکدام یک از موارد زیر استفاده می شود ؟

 1. مقایسه میانگین نمرات دو گروه مستقل
 2. مقایسه میانگین نمرات چند گروه
 3. رابطه چند متغیر
 4. مقایسه میانگین نمرات دو گروه همتا شده

در بررسی تفاوت بین میزان خوش بینی در بین گروه های سنی ( ۳ گروه ) این نتایج به دست آمد . f=4/6,sig=0/54 کدام گزینه زیر صحیح است ؟

 1. بین سه گروه تفاوت سنی وجود دارد .
 2. بین میزان خوش بینی سه گروه تفاوت وجود ندارد .
 3. بین دو گروه سنی اول و دوم تفاوت وجود دارد .
 4. بین خوش بینی و گروه سنی رابطه وجود دارد .

در آزمون تحلیل واریانس یک راهه ، متغیر مستقل ( طبقه ای ) را به کدام خانه منتقل

می کنیم ؟

wls weight 2.                                               covariate1.

Dependent list4.                                                     factor3.

کدام آزمون برای استقلال – جهت تعیین وجود رابطه بین دو متغیر طبقه ای مورد استفاده قرار می گیرد ؟

 1. آزمون تی مستقل ۲٫ آزمون اتا
 2. آزمون مجذور کای ۴٫ آزمون شفه

بعد از مشخص شدن تفاوت معنی دار از لحاظ آماری کروسکال – والیس کدام یک از اقدامات زیر باید انجام گردد ؟

 1. اجرای آزمون t مستقل ۲٫ اجرای آزمون تعقیبی
 2. تعیین درست مفروضات ۴٫ بیان فرضیه

مطالعه بیشتر