دانلود پرسشنامه امید به زندگی بیله سوار

دانلود پرسشنامه امید به زندگی بیله سوار
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل:

دانلود پرسشنامه امید به زندگی بیله سوار

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل حاوی پرسشنامه امید به زندگی بیله سوار می باشد که با فرمت ورد تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

آزمون امید به زندگی میلر:

این آزمون از نوع آزمون تشخیصی بوده و شامل ۴۸ جنبه از حالتهای امیدواری و درماندگی می­باشد که ماده­های قید شده در آن بر مبنای تظاهرات آشکار یا پنهان رفتاری در افراد امیدوار یا ناامید برگزیده شده ­اند.

پاسخ های این پرسشنامه در یک پیوستار پنج درجه ای (بسیار مخالف= ۱،  مخالف= ۲، بی تفاوت= ۳ ، موافق= ۴، بسیار موافق= ۵) تنظیم شده است. در آزمون میلر دامنه امتیازات کسب شده از ۴۸ تا ۲۴۰ متغیر می باشد. ۱۲ جمله از پرسشنامه میلر از ماده های منفی تشکیل شده که این شماره­ها در ارزشیابی و نمره گذاری برعکس نمره می گیرند (غلامی و همکاران، ۱۳۸۸). حسینی (۱۳۸۵)برای تعیین روایی این پرسشنامه، از نمره سؤال ملاک استفاده کرد. به این ترتیب که نمره کل پرسشنامه با نمره سؤال ملاک همبسته شده است و مشخص گردید که بین این دو رابطه مثبت معنی داری وجود دارد .

دریافت پرسشنامه امید به زندگی بیله سوار

برای تعیین پایایی پرسشنامه از دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده کرد که به این ترتیب ضرایب آن ۹۰/۰ و ۸۹/۰ می­باشد. همچنین در تحقیق(غلامی و همکاران، ۱۳۸۸) ضرایب پایایی پرسشنامه امید به زندگی با استفاده از روش آلفای و کرونباخ و تنصیف محاسبه گردید که برای کل مقیاس به ترتیب  ۹۵/۰ و ۹۴/۰ می­باشد که بیانگر پایایی مطلوب پرسشنامه مذکور است(غلامی و همکاران، ۱۳۸۸).

مطالعه بیشتر