دانلود نمونه تست های اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود نمونه تست های اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
5,900 تومان

توضیحات فایل:

دانلود نمونه تست های اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

کاربران گرامی ،محتوای این فایل شامل تست اصول و فلسفه تعلیم و تربیت ( بیس از ۲۰۰ تست اصول و فلسفه تعلیم و تربیت با پاسخ ) برای داوطلبان کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی و گرایشهای وابسته میباشد که با فرمت pdf در ۴۲ صفحه تهیه و تدوین گردیده است که پس از پرداخت آنلاین ،می توانید این محصول را از وبسایت دریافت و دانلود نمایید.

این تست ها بسیار عالی برای ازمون های رشد و یا استخدامی آموزش پرورش می باشند.

بخشی از تست اصول و فلسفه تعلیم و تربیت:

۱- کدام مکتب باور دارد که هدف آموزش و پرورش کمک به تحقق ذات است؟

۱٫ آرمانگرایی ۲. انسان گرایی  ۳٫ تجربه گرایی . واقع گرایی

۲ – اصطلاح «هدف آموزش و پرورش ، رشد و تکامل موزون تمامی استعدادها و قابلیت های جسمی و روحی کودک مطابق با اصول و قوانین طبیعی است و مربوط به کدام یک از صاحبنظران تربیتی زیر است؟

۱. پرتراند راسل ۲. پستالوژی ۳٫ فرو بل ۴٫ هربارت

٣- کدام فیلسوف پدر رئالیسم است؟

١. ارسطو * ۲. افلاطون ۳ دکارت۴٫ هگل

۴- در ارتباط با مکاتب فلسفی دین اسلام چه دینی است؟

۱٫ آرمان گرا ۲٫ عمل گرا ۳٫ واقع گرا ۴٫ وجودگرا

۵- وقتی «جان دیوتی در تعلیم و تربیت از آزادی بحث می کند، به کدام نوع آزادی بیشتر بها می دهد؟

۱٫ درونی ۲٫خارجی

۳. عمل . انتخاب شغل

۶- به نظر کدام فیلسوف هدف آموزش و پرورش شناخت و درک وجود مطلق بوده و کتاب انجیل نیز حاوی کلیه اطلاعات و معارف لازم است؟

۱٫ باروخ اسپینوزا . رنه دکارت ٣. کمبوس ۴. هربارت

۷- چه کسی باور دارد. ما زمان حال کودک را قادای آینده می کنیم؟

۱٫ جان لاک ۲٫روسو ۳٫کانت ۴٫هگل

۸ – کدام مکتب بر این باور است که آموزش و پرورش باید بر همکاری و یادگیری اجتماعی مبنی باشد؟

۱٫ انسان گرایی ۲. آرمان گرایی ٣. واقع گرایی ۴. پیشرفت گرایی *

۹- کدام مکتب باور دارد که نظریات تربیتی را نمی توان به عنوان نتایج منطقی آراء فلسفی تلقی نمود؟

١. اگزیستانسیالیسم ٢. تحققى * ٣. تجربه گرایی ۴. پیشرفت گرایی

۱۰- در معرفت شناسی، طبقه کدام نگرش، معرفت نتیجه امر خارجی و مفهوم ذهنی تلقی می شود و این دو قابل تفکیک نمی باشند؟

۱٫ ایده آلیست ها ٢. اگزیستالیست ها

…..

مطالعه بیشتر