حل تمرین کتاب حسابداری مالی دکتر همتی

حل تمرین کتاب حسابداری مالی دکتر همتی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
8,500 تومان

توضیحات فایل:

حل تمرین کتاب حسابداری مالی دکتر حسن همتی

دانشجویان و کاربران گرامی ،محصول مورد نظر شامل پاسخ تمرین های کتاب حسابداری مالی دکتر حسن همتی ، حسین کاظمی تا فصل پنجم در ۶۲ صفحه با کیفیت عالی می باشد که در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.در ذیل پیش نمایشی از محصول را مشاهده میفرمایید.

فهرست فصول کتاب حسابداری مالی دکتر حسن همتی:

فصل اول: مفاهیم نظری گزارشگری مالی 

کلیات

محیط حسابداری و گزارشگری مالی

استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری

صورتهای مالی اساسی برای استفاده کنندگان برون سازمانی

اهداف گزارشگری مالی

مبانی اندازه گیری عناصر صورتهای مالی

اصول، مفاهیم و چارچوب نظری

فرض شخصیت حسابداری

فرض تداوم فعالیت

فرض دوره مالی

فرض واحد اندازه گیری

اصول متداول حسابداری

ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات

عناصر صورتهای مالی

پرسش

تمرین

سؤالات چند گزینه ای

فصل دوم: ترازنامه (صورت وضعیت مالی) 

کلیات

صورتهای مالی اساسی

شکل و محتوای ترازنامه

پرسش

سؤالات چند گزینه ای

تمرین

فصل سوم: گزارش عملکرد مالی 

کلیات

عناصر صورت سود و زیان

شکل و محتوای صورت سود و زیان

اقلام استثنایی

آثار تغییرات در حسابداری

صورت سود و زیان جامع

پرسش

تمرینات و سؤالات چند گزینه ای

مسایل

فصل چهارم: صورت جریان وجوه نقد 

کلیات

طبقه بندی اقلام صورت جریان وجوه نقد

روشهای تهیه صورت جریان وجوه نقد

پرسش

سؤالات چند گزینه ای

تمرین و مسائل

پیوست توضیحی صورتهای مالی

فصل پنجم: حسابداری سرمایه گذاری ها و صورت های مالی تلفیقی 

طبقه بندی سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته

سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی

صورت های مالی تلفیقی

تحصیل تمامی سهام شرکت فرعی به ارزش دفتری

خرید کلیه حقوق صاحبان سهام شرکت فرعی بیش از ارزش دفتری

تحصیل بخشی از سهام شرکت فرعی به ارزش دفتری

پرسش

سئوالات چند گزینه ای

تمرین و مسائل

فصل ششم: تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص 

کلیات

فرایند تهیه صورتهای مالی از روی مدارک ناقص

فرایند تهیه ترازنامه

تمرین و مسایل

واژه نامه

منابع و مآخذ

مطالعه بیشتر