پاورپوینت آلودگی هوا (۱۴۹ اسلاید)

پاورپوینت آلودگی هوا (۱۴۹ اسلاید)
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
7,000 تومان

توضیحات فایل:

پاورپوینت آلودگی هوا (۱۴۹ اسلاید)

کاربران عزیز ، در این بخش پاورپوینت آلودگی هوا در ۱۴۹ اسلاید قابل ویرایش در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است که می توانید پس از پرداخت هزینه به صورت آنلاین، این محصول را دریافت کنید.

فهرست و عناوین پاورپوینت آلودگی هوا:

تعریف آلودگی هوا

طبقه بندی آلاینده ها

منشاء آلودگی

حالات فیزیکی

خصوصیات شیمیایی

ویژگی های فیزیولوژیکی

ماهیت آلودگی

ویژگی های فیزیولوژیکی

آلاینده های اصلی هوا

عوامل مؤثر در تشکیل منوکسیدکربن

اثرات مقادیر Hbco خون بر سلامتی انسان

اکسیدهای نیتروژن و نحوه تشکیل آن

نحوه حذف طبیعیNO2 از اتمسفر

آلاینده‌های ثانویه جو (اسماگ فتوشیمیایی)

سیکل ساده فتولیتیکی نیتروژن در آتمسفر

چرخه فتولیتیکی آتمسفر برای تبدیلNO به NO2 در مجاورت هیدروکربنها

نحوه تشکیل پراکسی استیل نیترات(PAN)

اکسیدهای گوگرد  SOx

اثرات اکسیدهای گوگرد بر محیط زیست

هیدروکربن ها

ذرات معلق

اثرات بهداشتی ذرات معلق

منابع ذرات معلق آتمسفری

ذرات معلق منتشره از خودروها

ذرات کربونیزه در هوا

سیستم کامل آلودگی هوا

استراتژی های مدیریت کیفی هوا

انواع استانداردهای انتشار

عوامل اصلی در تدوین استانداردهای انتشار

استانداردهای کیفی هوا

مقایسه فلسفه های مختلف کنترل آلودگی هوا

شاخص استاندارد آلودگی (Pollutant Standard Index “PSI”)

مقادیر PSI و توصیف کیفی هوا

استانداردهای انتشار

عوامل اصلی پخش آلاینده‌ها در آتمسفر

طبقات تشکیل دهنده جو

پراکندگی آلاینده ها در جو

انواع حرکت‌های آتمسفری

اثر ناهمواری های سطحی در پروفیل سرعت باد

سیکلون ها و آنتی سیکلون ها

نرخ کاهش آدیاباتیک

مقایسه نیمرخ‌های عمودی هوا با شرایط آدیاباتیک

انواع وارونگی های دما

ضریب تهویه(Ventilation Coefficient)

شاخص‌های کلاس پایداری

مدل سازی انتشار آلاینده ها

فرضیات اولیه برای کاربرد مدل نرمال

رابطه کلی پخش نرمال برای منابع نقطه‌ای با برگشت آلاینده از زمین

عوامل کنترل کننده خیزش ستون دود

پارامترهای طراحی دودکش

شیوه های نمونه برداری

وسایل قرائت مستقیم در اندازه‌گیری گازها

الف) روش‌های الکتریکی (یا الکتروشیمیایی)

پتانسیومتری

یونیزاسیون

ب) روش‌های اسپکتروشیمیایی و یا اسپکتروسکوپیک

اسکتروفتومتری IR

اسپکتروفتومتری UV

پ) روش‌های حرارتی یا حرراتی – شیمیایی

گرمای احتراق

هدایت حرارتی

روش های نمونه برداری از ذرات

رسوب دهنده ی الکتروستاتیک

مطالعه بیشتر