دانلود سوالات درس کاربردهای هوش و استعداد با پاسخنامه

دانلود سوالات درس کاربردهای هوش و استعداد با پاسخنامه
نوع فایل
pdf
حجم فایل
1mb
نویسنده
دسته بندی
5,000 تومان

توضیحات فایل:

دانلود سوالات درس کاربردهای هوش و استعداد با پاسخنامه

کاربران گرامی ،محصول مورد نظر باکیفیت ترین و جامع ترین نمونه سوالات تستی درس کاربردهای هوش و استعداد با پاسخنامه جهت مطالعه آزمون پایان ترم می باشد که با فرمت pdf در ۳۶ صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است که می توانید پس از پرداخت هزینه به صورت آنلاین، این محصول را دریافت کنید.

نمونه سوالات تستی درس کاربردهای هوش و استعداد:

۱(کدام یک جز ویژگی های آزمون نیست؟
الف( استاندار بودن    ب( اعتبار    ج( عینی بودن    د( روایی

۲( در کدام نوع از آزمون ها در اجرای آن نقش زبان به حداقل ممکن کاهش می یابد؟
الف( آزمون های هوش کلامی    ب( آزمون های هوش غیر کلامی    ج( آزمون های سرعت    د( آزمون های قدرت

۳ ( نوعی استاندار که برای سنجش موقعیت فرد لازم است چیست ؟
الف( هنجار ب( اعتبار ج( نرم د( گزینه الف و ج

۴(آزمون های روشاخ و T.A.T جز کدام نوع از آزمون ها هستند؟
الف( آزمون های قدرت ب( آزمون های فرافکن ج( آزمون های وابسته به فرهنگ د( آزمون های فردی

۵ ( در آزمون هایی که ضرایب اعتبار بالایی نشان میدهند خطای اندازه گیری آنها چگونه است؟
الف( کمتر ب( بیشتر ج( خطای اندازه گیری ندارد د( خطای اندازه گیری با اعتبار رابطه ندارد

۶ ( آزمون باید چیزی را اندازه گیری کند که برای آن ساخته شده است ، منظور از کدام گزینه است؟
الف( اعتبار ب( روایی ج( روایی محتوا د( اعتبار بازآزمایی

دانلود سوالات تستی درس کاربردهای هوش و استعداد

۷ (در پاسخ آزمون های بسته هر چه تعداد گزینه ها………….باشد خطای حاصله از شانس و تصادف……….است؟
الف(بیشتر-کمتر ب(کمتر- کمتر ج(کمتر- بیشتر د(بیشتر – بیشتر

۸(…………بیش از اندازه بر قضاوت ذهنی استوار است؟
الف( روایی محتوایی    ب( روایی سازه    ج( روایی همزمان    د( روایی وابسته به ملاک

۹ ( اصطلاح )آزمون های روانی( نخستین بار توسط چه کسی به کار برده شد؟
الف( بینه     ب( کتل    ج( یرکز     د( یونگ

دانلود سوالات تستی درس کاربردهای هوش و استعداد

۱۰ ( بر اساس کدام نوع از تقسیم بندی آزمون ها را به دو دسته ی عینی و فرافکن تقسیم می کنند؟
الف( تقسیم بندی بر حسب تنوع پاسخ ها     ب( شیوه اجرا    ج( زمان    د( فرهنگ

۱۱ ( کدام یک از افراد زیر در ساختن اولین آزمون هوشی اقدام کردند؟
الف( بینه   ب( سیمون   ج( گالتون    د( گزینه الف و ب

۱۲ ( در کدام آزمون به جای راهنمای کتبی یا شفاهی از روش پانتومیم یا عمل استفاده می شد؟
الف( آزمون الفا   ب(آزمون های فردی    ج( آزمون بتا  د( آزمون های عینی

مطالعه بیشتر