دانلود جزوه ژئومورفولوژی رشته جغرافیا به همراه مجموعه تست ها با فرمت word

دانلود جزوه ژئومورفولوژی رشته جغرافیا به همراه مجموعه تست ها با فرمت word
نوع فایل
word
حجم فایل
1mb
نویسنده
9,900 تومان

توضیحات فایل:

دانلود جزوه ژئومورفولوژی رشته جغرافیا به همراه مجموعه تست ها با فرمت word

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل دانلود جزوه ژئومورفولوژی رشته جغرافیا از منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها با فرمت word در ۶۴ صفحه می باشد. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید.پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد.پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

فصل اول: ژئومورفولوژی ساختمانی

سنگهای رسوبی

ویژگی‌های سنگ نگاری سنگهای رسوبی

چینه بندی

سنگهای دگرگونی

ویژگی‌های سنگ نگاری

ترتیب بر حسب مناطق

حرکات زمین ساخت

چین‌ها

نمونه چین‌ها در ساختمان چین خورده

گسلها و خمیدگی‌ها

ویژگی‌های گسل

ساختمانهای افقی و تک شیبی

مجموعه‌های ساختمانی بزرگ زمین  

ویژگی‌های ساختمانی سکوها

پراکنش جغرافیایی سکوها

سیستم‌های چین خورده آلپی

ویژگی‌های ساختمانی چین خوردگی‌های آلپی

پراکنش جغرافیایی چین خوردگی‌های آلپی

اشکال اولیه ساختمانی

ساختمانهای رسوبی

ساختمان افقی

شکل ساختمانی رسوبی مایل

کواستا

ساختمانهای یک شیبی یا شیب طبقاتی کم

ویژگیهای کواستا

ساختمانهای چین خورده

اشکال ژورائی

اشکال آپالاشی

فرسایش کارستی

مهمترین اشکال کارستی شامل

جزوه ژئومورفولوژی رشته جغرافیا

لاپیه‌ها

چاله‌های بسته

حفرها و غارهای زیر زمینی

ساختمانهای بلورین

ساختمانهای آتش فشانی

روانه‌ها

اشکال عریان شده

ساختمانهای گسلی

واحدهای بزرگ اشکال ساختمانی و مجاورت آنها

حوضه‌های رسوبی

حوضه‌های رسوبی سکوهای آنته کامبرین

حوضه‌های رسوبی سکوهای کالدونو – هرسی نین

سپرها و گران کوههای قدیمی

سپرها

گران کوههای قدیمی

رشته‌های چین خورده

رشته‌های ساده چین خورده

رشته‌های مرکب چین خورده

نمونه‌های مجاورت

مجاورت به صورت روی هم قرار گیری

مجاورت به صورت رویاروئی

مجاورت تکمیلی

جزوه ژئومورفولوژی رشته جغرافیا

ارتباط شبکه آبها با ساختمان زمین شناسی

انجام انطباق و عدم انطباق

چگونگی عدم انطباق

پیشین رود

ساختمان زمین شناسی و اجزاء شبکه آبها

تحول اجزای شبکه آبها

اسارت

انحراف

مجموعه تست

پاسخ مجموعه تست

فصل دوم : ژئومورفولوژی دینامیک

تخریب و هوازدگی

فرایندهای اصلی یا اولیه فرسایش

اعمال مکانیکی و هوازدگی و تخریب

انحلال

هوازدگی شیمیایی

تخریب و هوازدگی زیستی

فرایندهای دامنه ای

اصول جابه جایی عناصر رسوبهای سطحی

حرکات یکپارچه و توده‌ای شکل

سولی فلوکسیون

انواع هرز آبهای اولیه

نقش شکل‌ زائی هرز آبهای اولیه

آبهای جاری

انواع جریانها

سیلابها و خشکرودها

جزوه ژئومورفولوژی رشته جغرافیا

هرز آبهای پراکنده پایکوه‌ها

فعالیت آبهای جاری

محل آبرفتها

برداشت و رسوب گذاری

اشکال مهم تراکم آبهای جاری

مطالعه پادگانهای آبرفتی

نیمرخ تعادل طولی بستر

انواع نیمرخ تعادلی

فراهم شدن تدریجی نیمرخ تعادل

یخچالها

ویژگی‌های حرکت یخچالی

تحلیل جریانهای یخچالی

فعالیت فرسایش یخچالها

برداشت و تراکم یخرفتها

اشکال کاوشی فرسایشی یخچالی

اشکال تراکمی یخرفتها

فرسایش بادی

جریان هوا

چهره‌های کاوشی فرسایش باد

دشت ریگی

کندوهای بادی

کلوتها

اشکال فرسایشی تراکمی باد

ویژگی ماسه‌های بادی

فرسایش ساحلی

ویژگی‌های استران

تأثیر نوسان سطح دریا بر اعمال شیمیایی

 دریاهای حاره‌ای

چهره‌های متنوع فرسایش انسانی

مجموعه تست

پاسخ مجموعه تست

فصل سوم : ژئومورفولوژی ایران

کلیات

موقعیت فلات ایران در کمربند کوهزایی آلپ – هیمالیا

خطوط اساسی ویژگی‌های طبیعی ایران

پایه‌های زمین شناختی ژئومورفولوژی ایران

جزوه ژئومورفولوژی رشته جغرافیا

فرضیه‌ها و نظریه‌ها پیشین

نظریه‌های جدید

تکامل تکتونیکی ایران

جنبشهای کالدونین و هرسی نین

واحدهای بزرگ موفوتکتونیکی ایران

توده‌های نفوذی بزرگ

توده‌های آتشفشانی جدید

ماهیت و کیفیت تحولات اقلیمی کواترنر و شواهد مرفولوژیکی آن

شرایط اقلیمی نئوژن

تحولات اقلیمی کواترنر

شواهد تحولات اقلیمی کواترنر

تحولات اقلیمی کواترنر در ایران و شواهد مرفولوژیکی آن

توپوگرافی یخچالی کواترنر در ایران

دریاچه‌های پلویال ایران

منطقه مرفوکلیمای کنونی

مجموعه تست

پاسخ مجموعه تست

مطالعه بیشتر