فایل حقوق جزای عمومی ۳ دکتر اردبیلی با فرمت word

فایل حقوق جزای عمومی ۳ دکتر اردبیلی با فرمت word
نوع فایل
word
حجم فایل
2mb
نویسنده
دسته بندی
11,900 تومان

توضیحات فایل:

فایل حقوق جزای عمومی ۳ دکتر اردبیلی با فرمت word

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جامع ترین فایل ورد حقوق جزای عمومی ۳ دکتر اردبیلی می باشد که با فرمت word با قابلیت سرچ و جستجو تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

جامع ترین فایل حقوق جزای عمومی ۳ دکتر اردبیلی با فرمت word:

فهرست مطالب:

بخش دوم: واکنش اجتماعی علیه جرم

کیفرها و اقدامات تأمینی……….۱۹

فصل نخست: صورتهای واکنش اجتماعی گفتار نخست: گوناگونی صورت های واکنش اجتماعی ۲۲

واکنش سرکوبنده و واکنش حمایتی پیشگیرنده ……………………………۲۴

الف) نظریه یگانگی ۲۵

ب) نظریه دوگانگی …….۲۶

حقوق موضوعه ..۲۸

 گفتار دوم: واکنش اجتماعی سرکوبنده محض: مفهوم مجازات …………………………….. ۳۴

الف) هدفهای مجازات ۳۴

۱- ترساندن (ارعاب) …………………………………………۳۴

۲-سزادادن (مکافات) …….۳۵

۳- بازپروراندن (اصلاح) …………. ۳۶

ب) ویژگی های بنیادی مجازاتها……………………۳۷

۱- رنج آوری …………۳۸

۲-رسواکنندگی……………۳۹

۳- معین بودن ………………………………………..۴۰

۴- قطعی بودن…….۴۱

گفتار سوم: واکنش حمایتی پیشگیرنده: مفهوم اقدام تأمینی  ۴۳

الف) هدف اقدام تأمینی …………………………………..۴۳

١. پیشگیری با درمان و بازپروری بزهکار ……….۴۴

۲-پیشگیری با بی اثرسازی و مراقبت …………………………………………………….۴۵

ب) ویژگی های بنیادی اقدام تأمینی ……….۴۶

۱-فقدان صبغه اخلاقی…………..۴۶

۲- نامعین بودن مدت…۴۷

۳- تجدیدنظرپذیری ………………………… ۵۰

گفتار چهارم: ضمانت های اساسی مشترک میان صورت های گوناگون

واکنش اجتماعی ………………………….۵۲

الف) رعایت اصل قانونی بودن……….۵۲

ب) رعایت حق کرامت انسانی ………………………………..۵۴

پ) ضرورت مداخله مقام قضایی …۵۶

 فصل دوم: فهرست و طبقه بندی نمودهای واکنش اجتماعی ………………….۵۹

گفتار نخست: مجازاتها…………………………………………………………………….۵۹

الف) طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی

۱- حد………………..۶۱

۲- قصاص ……..۶۲

۳- دیه …………۶۳

۴- تعزیر …………..۶۵

ب) طبقه بندی مجازاتها بر حسب نسبت آنها با یکدیگر ……….۶۶

۱ مجازاتهای اصلی………………………..۶۶

۲- مجازات های تکمیلی……….۶۸

۳-  مجازاتهای تبعی ۷۲

پ) طبقه بندی مجازات ها بر حسب موضوع آن……. ۷۶

۱-  مجازاتهای بدنی…………………………………….۷۷

مجازات سالب حیات………………………………….۷۷

مجازات قطع عضو…۸۲

مجازات تازیانه ……………..۸۲

۲-  مجازاتهای سالب و محدود کننده آزادی ……….۸۲

مجازات سالب آزادی .۸۴

مجازاتهای محدود کننده آزادی ……………………………………….۸۴

۳-  مجازاتهای مالی ……………………………………..۹۱

جزای نقدی ………………………………………………۹۱

و مزایا و عیوب جزای نقدی…………۹۲

و میزان جزای نقدی……………………………۹۳

و شیوه وصول جزای نقدی …..۹۷

مصادره اموال……………………………………………..۹۸

مصادره عام…………………………………………..۹۹

مصادره خاص…………۱۰۰

۴- مجازاتهای منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین ۱۰۱

۵-  مجازاتهای سالب حق

۶ مجازاتهای سالب حیثیت…………………

گفتار دوم: اقدامات تأمینی الف) اقدامات تأمینی شخصی و اقدامات تأمینی عینی ……………………….۱۰۹

اقدامات تأمینی شخصی…………………….۱۱۰

….

مطالعه بیشتر