دانلود جزوه آمار توصیفی در علوم ورزشی دکتر کشاورز در قالب PDF

دانلود جزوه آمار توصیفی در علوم ورزشی دکتر کشاورز در قالب PDF
نوع فایل
pdf
حجم فایل
3mb
نویسنده
دسته بندی
130,000 تومان 9,500 تومان

توضیحات فایل:

دانلود جزوه آمار توصیفی در علوم ورزشی دکتر کشاورز در قالب PDF

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل دانلود جزوه آمار توصیفی در علوم ورزشی دکتر کشاورز در قالب PDF و در ۲۳۱ صفحه شامل خلاصه فصول ، نمونه سوالات فصل به فصل همراه با خودآزمایی هر فصل تهیه شده و آماده دانلود شده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد که به مدت یک هفته در ایمیل شما فعال خواهد ماند. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

دانلود جزوه آمار توصیفی در علوم ورزشی دکتر کشاورز

فهرست:

فصل اول: مبانی آمار توصیفی در ورزش و تربیت بدنی

اندازه گیری دادههای ورزشی
سنجش در ورزش
آزمون ورزشی
۱- خودآزمایی ۱
ضرورت استفاده از آمار در ورزش
آمار توصیفی در ورزش
آمار استنباطی در ورزش
آمار پارامتریک در ورزش
آمار غیر پارامتریک در ورزش
جامعه آماری در ورزش
نمونه آماری در ورزش
پارامتر در ورزش
آماره ورزشی
۲- خودآزمایی ۱
متغییر ورزشی
انواع متغیرهای ورزشی
متغییر کمی و کیفی در ورزش
متغیرهای پیوسته و گسسته ورزشی
متغییر مستقل و وابسته ورزشی
۳- خودآزمایی ۱
مقیاسهای اندازه گیری در ورزش
مقیاس اندازهگیری اسمی در ورزش
مقیاس اندازه گیری رتبه ای یا ترتیبی در ورزش
مقیاس اندازه گیری فاصلهای در ورزش
مقیاس اندازه گیری نسبی در ورزش
۴- خودآزمایی ۱
خلاصه فصل اول
سئوالات فصل اول

فصل دو: سازمان دهی داده های ورزشی

سازماندهی دادههای ورزشی
جدول توزیع فراوانی برای سازماندهی دادههای ورزشی
دامنه تغییرات دادههای ورزشی
طبقه
میانگاه
کران پایین و کران بالا
فاصله طبقاتی
فراوانی ساده یا فراوانی مطلق
فراوانی نسبی
درصد فراوانی نسبی
فراوانی تجمعی (تراکمی)
فراوانی نسبی تجمعی
فراوانی تجمعی درصدی (درصد فراوانی تجمعی)
۱- خودآزمایی ۲
رسم جدول توزیع فراوانی برای دادههای ورزشی
جدول توزیع فراوانی با فاصله طبقاتی یک
جدول توزیع فراوانی با فاصله طبقاتی بیشتر از یک
نمودار برای سازماندهی دادههای ورزشی
نمودار ستونی برای سازماندهی دادههای ورزشی
نمودار هیستوگرام برای سازماندهی دادههای ورزشی
نمودار چند ضلعی برای سازماندهی دادههای ورزشی
نمودار چند ضلعی تراکمی (تجمعی یا اجایو) برای سازماندهی دادههای ورزشی
نمودار دایرهای برای سازماندهی دادههای ورزشی
۳- خودآزمایی ۲
خلاصه فصل دوم
سئوالات فصل دوم

فصل سوم: اندازه های گرایش مرکزی در ورزش

فصل چهارم: شاخصهای پراکندگی در دادههای ورزشی

فصل پنچم: نمرههای استاندارد در ورزش

فصل ششم: توزیع طبیعی در دادههای ورزشی

فصل هشتم: رگرسیون در دادههای ورزشی

مطالعه بیشتر