دانلود جزوه کتاب مواد و خدمات کتابخانه ای برای بزرگسالان نوسواد

دانلود جزوه کتاب مواد و خدمات کتابخانه ای برای بزرگسالان نوسواد
نوع فایل
pdf
حجم فایل
2mb
نویسنده
130,000 تومان 11,900 تومان

توضیحات فایل:

دانلود جزوه کتاب مواد و خدمات کتابخانه ای برای بزرگسالان نوسواد

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل دانلود جزوه کتاب مواد و خدمات کتابخانه ای برای بزرگسالان نوسواد دانشگاه پیام نور در قالب فایل pdf و در ۲۱۰ صفحه تهیه شده و آماده دانلود شده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد که به مدت یک هفته در ایمیل شما فعال خواهد ماند. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.

دانلود جزوه کتاب مواد و خدمات کتابخانه ای برای بزرگسالان نوسواد

نخستین وظیفه نظام آموزشی، تربیت انسانی اندیشمند است که نسبت به سرنوشت خویش و سایر افراد جامعه احساس مسئولیت کند و در راستای بهتر شدنِ محیط خویش گام بردارد. یکی از نهادهایی که می تواند به نحو مطلوبی به آموزش مداوم در جامعه کمک کند و به تقویت و گسترش برنامه های سوادآموزی منجر شود، کتابخانه های عمومی هستند. بنابراین، لازم است با نگاهی عمیق تر به رسالت کتابخانه ها و مشارکت آنها با سازمانهای متولی سوادآموزی، به ویژه کتابخانه های عمومی، برای پیشبرد اهداف یونسکو در جهت توسعه منابع انسانی پرداخته شود.

نویسنده با آگاهی به این مهم به نگارش این کتاب که دستاورد سالها تحقیق و تجربه وی است، پرداخته است.
این کتاب در ویراست جدید و با اضافات چاپ و منتشر شده است. نویسنده بر این باور است که تغییرات پرشتاب جهانی در زمینه فناوری های نوین اطلاعاتی در کشورهای پیشرفته، تعریف جدیدی از سواد مطرح کرده است. همچنین استفاده از فناوری های نوین در کشورهای جهان سوم و ضرورت مواجهه با تغییرات اقلیمی و از سوی دیگر منازعات داخلی و خارجی در کشورهای جهان سوم، بازنگری در مباحث این کتاب را ضرورت بخشیده است.

فهرست مطالب:

فصل اول : مفاھیم و تعاریف

فصل دوم : دیدگاه تاریخی سواد آموزی بزرگسالان

سوم : شناخت جامعه نو سواد

فصل چھارم : اھداف ، ویژگی ھا و روش ھای آموزش بزرگسالان

فصل پنجم : خواندنی ھای نوسوادان و مراکز تولید و نشر آن

ششم : شیوه ھای ساده تولید مواد خواندنی برای نوسوادان بزرگسالان

فصل ھفتم : شیوه ھای جذب نوسوادان به کتابخانه ھا ( نقش کتابخانه در سواد آموزی )

مطالعه بیشتر