×
ادامه مطلب
۱۷ مرداد ۱۳۹۹

فصل ششم مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک راعی

ادامه مطلب
۱۷ مرداد ۱۳۹۹

فصل چهارم کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک راعی

ادامه مطلب
۱۷ مرداد ۱۳۹۹

پاورپوینت نظام آموزشی اسپانیا در ۱۴ اسلاید

ادامه مطلب
۱۷ مرداد ۱۳۹۹

مقایسه نظام آموزش ایران و ترکیه

ادامه مطلب
۱۷ مرداد ۱۳۹۹

پاورپوینت آموزش و پرورش ایران و سنگاپور

ادامه مطلب
۲۳ خرداد ۱۳۹۹

پاورپوینت فصل اول و دوم کتاب روانشناسی شناختی رابرت استرنبرگ

ادامه مطلب
۲۳ خرداد ۱۳۹۹

فصل سیزدهم کتاب روانشناسی شناختی استرنبرگ ppt

ادامه مطلب
۲۳ خرداد ۱۳۹۹

پاورپوینت کتاب روانشناسی شناختی استرنبرگ (فصل سوم)

ادامه مطلب
۱۶ خرداد ۱۳۹۹

پاورپوینت فصل نهم کتاب مدیریت فرایند آموزش رشته علوم تربیتی

ادامه مطلب
۱۶ خرداد ۱۳۹۹

پاورپوینت روشهای طراحی تمرین اینتروال شدید در ۴۸ اسلاید

ادامه مطلب
۱۱ خرداد ۱۳۹۹

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ppt

ادامه مطلب
۳ خرداد ۱۳۹۹

پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره ۵۵۰

0