×
ادامه مطلب
۲۷ تیر ۱۴۰۰

دانلود پاورپوینت مدیریت انبار و کاهش ضایعات

ادامه مطلب
۲۷ تیر ۱۴۰۰

دانلود پاورپوینت درس نهم پایه دهم جغرافیای ایران با عنوان سکونت های شهری و روستایی

ادامه مطلب
۲۷ تیر ۱۴۰۰

دانلود پاورپوینت درس ۱۰ پایه دهم جغرافیای ایران

ادامه مطلب
۲۷ تیر ۱۴۰۰

بررسی وضعیت پسماندهای الکترونیکی در جهان و ایران و راهکارهای مدیریتی ppt

ادامه مطلب
۲۷ تیر ۱۴۰۰

جامع ترین پاورپوینت اساسات اقتصاد کلان

ادامه مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۰

دانلود پاورپوینت استراتژی بازاریابی شرکت نایک

ادامه مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۰

پاورپوینت ارائه درس مدیریت کیفیت و بهره وری

ادامه مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۰

دانلود پاورپوینت فصل دهم کتاب مدیریت مالی رضا تهرانی با عنوان تقسیم سود

ادامه مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۰

دانلود پاورپوینت فصل اول و دوم کتاب مدیریت مالی رضا تهرانی

ادامه مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۰

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت مالی ۲ مهدی تقوی‌

ادامه مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۰

دانلود پاورپوینت کاربرد نظریه اتوپایسیس در مدیریت

ادامه مطلب
۲۶ تیر ۱۴۰۰

دانلود پاورپوینت مدیریت رسانه

0