×
ادامه مطلب
۱۸ فروردین ۱۳۹۹

دانلود پاورپوینت بررسی معماری معاصر ایران و فضا گرا

ادامه مطلب
۱۸ فروردین ۱۳۹۹

پاورپوینت معماری از دیدگاه اسلام در ۴۴ اسلاید

ادامه مطلب
۱۸ فروردین ۱۳۹۹

دانلود پاورپوینت های نظارت و ارزیابی در تربیت بدنی و ورزش

ادامه مطلب
۱۷ فروردین ۱۳۹۹

دانلود پاورپوینت قراردادهای مالی و ورزشی 

ادامه مطلب
۱۷ فروردین ۱۳۹۹

دانلود پاورپوینت فصل دوم مبانی سازمان و مدیریت طاهره فیضی

ادامه مطلب
۱۷ فروردین ۱۳۹۹

دانلود پاورپوینت درس آشنایی با رشته های ورزشی رشته پینگ پنگ

ادامه مطلب
۱۷ فروردین ۱۳۹۹

دانلود پاورپوینت درس آشنایی با رشته های ورزشی

ادامه مطلب
۱۷ فروردین ۱۳۹۹

پاورپوینت فصل اول و دوم کتاب مدیریت سازمان های ورزشی دکتر سجادی

ادامه مطلب
۱۶ فروردین ۱۳۹۹

پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی حمیدی

ادامه مطلب
۱۶ فروردین ۱۳۹۹

پاورپوینت کتاب مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی مهرزاد حمیدی PPT

ادامه مطلب
۱۶ فروردین ۱۳۹۹

دانلود پاورپوینت مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی

ادامه مطلب
۱۶ فروردین ۱۳۹۹

دانلود پاورپوینت انجمن کمیته های ملی المپیک

0