پاورپوینت و مقاله ماشینهای بیهوشی

پاورپوینت و مقاله ماشینهای بیهوشی
نوع فایل
ppt
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,000 تومان

توضیحات فایل:

پاورپوینت و مقاله ماشینهای بیهوشی

دانش پژوهان گرامی در این قسمت پاورپوینت و مقاله ماشینهای بیهوشی در دو فایل جدا شامل قالب PDF و در ۴۹ صفحه با کیفیت عالی در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.فایل دوم شامل پاورپوینت ماشینهای بیهوشی در ۲۵ اسلاید میباشد.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

شرح مختصر ماشینهای بیهوشی:

ماشینهای بیهوشی، از دستگاه های مورد استفاده در اتاق عمل می باشد. کاربرد این دستگاه به گونه ای می باشد که، با استفاده از گاز ها و ترکیب مقادیر مشخصی از آن ها بر روی سیستم عصبی بیمار تاثیر گذاشته و امکان حس نکردن درد حین عمل را برای بیمار فراهم می آورد.

علاوه بر این با استفاده از ماده بیهوشی که به سیکل گاز ها اضافه می شود، میزان هوشیاری بیمار توسط متخصص کنترل می شود. بدین ترتیب بیمار برای مدت مشخصی در طول عمل جراحی بییهوش بوده تا مجددا پس از عمل جراحی و از بین رفتن اثر دارو های بیهوشی، هوشیاری خود را به دست آورد.

فهرست مقاله ماشینهای بیهوشی:

مقدمه……………………………………………………………………………..۵
اجزاء تشکیل دهنده دستگاه…………………………………………………..۵
نحوه عملکرد دستگاه……………………………………………………………۶
گاز های مصرفی………………………………………………………………….۷
منبع تأمین خط لوله……………………………………………………………….۷
منبع تأمین کپسول ………………………………………………………………..۸
گاز اکسیژن ………………………………………………………………………..۹
گاز اکسید نیتروژن…………………………………………………………………۹
هوا………………………………………………………………………………..۱۱
نتونوکس…………………………………………………………………………۱۱
مسیر عبور گاز ها………………………………………………………………۱۲
درجه هاى مربوط به فشار………………………………………………………..۱۲
دریچه ى یک سو کننده………………………………………………………….۱۳
رگوالتور…………………………………………………………………………..۱۳
@BMELG
۲
مسیر عبور گاز اکسید نیتروژن:…………………………………………………..۱۴
مسیر عبور گاز اکسیژن: ………………………………………………………….۱۵
وسایل ایمنی نقص فشار منبع اکسیژن ……………………………………..۱۶
ابزارهای آالرم الکترونیکی و پنوماتیک……………………………………………۱۷
دریچه های ایمنی سقوط…………………………………………………………۱۷
رگوالتور فشار اکسیژن مرحله دوم ……………………………………………….۱۸
سیستم های متناسب ساز………………………………………………………..۱۸
سیستم کنترل محدود کننده متناسب……………………………………………۱۹
دریچه فالش اکسیژن…………………………………………………………….۱۹
(FLOW METER) سنج جریان………………………………………………۲۰
شناور های نشاندار و متوقف کننده های شناور…………………………………..۲۱
تبخیر کننده (VAPORIZER)……………………………………………………..
کنترل دستگاه………………………………………………………………….۲۴
کنترل نمودن مدار بین Circuit Bain………………………………………….
اصول نگهداری……………………………………………………………………۲۷

نکات الزم قبل از بکارگیری مجدد دستگاه……………………………………….۲۷
نمای شماتیک ماشین بیهوشی……………………………………………….۲۸
کلید نمای شماتیک ماشین بیهوشی…………………………………………۲۹
معرفی برخی از ماشین بیهوشی های موجود در ایران……………………..۳۰
ماشین بیهوشی دراگر (DRAGER)………………………………………….

ماشین بیهوشی مدک (MEDEC…………………………………………….(44

مطالعه بیشتر