عناصر و عوامل هواشناسی

عناصر و عوامل هواشناسی
نوع فایل
word
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
2,000 تومان

دانش پژوهان گرامی در این قسمت مقاله عناصر و عوامل هواشناسی درقالب ورد و در ۵۷ صفحه قابل ویرایش با کیفیت عالی در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 

شرح مختصر عناصر و عوامل هواشناسی:

هوا به مفهوم تغییرات کوتاه مدت وضعیت جوی است با بررسی برخی خصوصیات مشخص اتمسفر که مدام در حال تغییر است و تعیین وضعیت آنها در هر لحظه ، می توان به وضعیت هوا پی برد .

متغیرهای مهم مؤثر در تعیین هوا عبارتند از :

  • دما
  • رطوبت
  • دید افقی ، مه ، …
  • نوع و مقدار بارندگی
  • ابرها و وضعیت آسمان
  • فشار هوا
  • باد

گزارشات مربوط به هوا براساس هفت مورد فوق انجام و تهیه می شود از عوامل ذکر شده ابر و جهت باد از همه بیشتر در پیش بینی های کوتاه مدت جوی مؤثر است.

فهرست مطالب:

عناصر و عوامل هواشناسی ۴

روش و هدف مطالعه ۵

ویژگی های منطقه ۶

حدود وسعت حوزه طزرجان ۶

بارش ۷

اندازه گیری نزولات جوی ۸

تعداد باران سنج ها در شبکه باران سنجی ۹

روش غیرگرافیکی یا غیر نموداری (روش ران تست) ۱۵

آمار و احتمالات در هواشناسی ۱۶

روش استفاده از خطوط ؟ و هیستومتری ۲۱

روش هیسپومتری ۲۵

روش خطوط همباران ۲۶

پراکندگی بارندگی فصلی حوزه ۲۸

تعریف مفهومی خشکسالی ۳۰

تعریف عملی خشکسالی ۳۱

آغاز و خاتمه خشکسالی ۳۱

فراوانی خشکسالی ۳۲

شاخص معیار بارندگی یا SIPA 34

شاخص دهک های بارندگی یا DPI 35

دمای هوا ۳۶

پارامترهای درجه حرارت هوا ۳۷

ویژگی های آماری هر ایستگاه ۴۰

روش هیسپومتری ۴۲

روش خطوط همدما ۴۴

روزهای یخبندان ۴۵

روش هیسپومتری سریع ۴۷

روش خطوط هم یخبندان ۴۸

عناصر و عوامل هواشناسی ۴

روش و هدف مطالعه ۵

ویژگی های منطقه ۶

حدود وسعت حوزه طزرجان. ۶

بارش ۷

اندازه گیری نزولات جوی.. ۸

تعداد باران سنج ها در شبکه باران سنجی ۹

روش غیرگرافیکی یا غیر نموداری (روش ران تست) ۱۵

آمار و احتمالات در هواشناسی.. ۱۶

روش استفاده از خطوط ؟ و هیستومتری ۲۱

روش هیسپومتری ۲۵

روش خطوط همباران ۲۶

پراکندگی بارندگی فصلی حوزه ۲۸

تعریف مفهومی خشکسالی ۳۰

تعریف عملی خشکسالی ۳۱

آغاز و خاتمه خشکسالی.. ۳۱

فراوانی خشکسالی ۳۲

شاخص معیار بارندگی یا SIPA.. 34

شاخص دهک های بارندگی یا DPI 35

دمای هوا ۳۶

پارامترهای درجه حرارت هوا ۳۷

ویژگی های آماری هر ایستگاه ۴۰

روش هیسپومتری ۴۲

روش خطوط همدما ۴۴

روزهای یخبندان ۴۵

روش هیسپومتری سریع ۴۷

روش خطوط هم یخبندان. ۴۸

مطالعه بیشتر