مقاله تبیین اثرات و پیامدهای شبکه های ماهواره ای برخانواده

مقاله تبیین اثرات و پیامدهای شبکه های ماهواره ای برخانواده
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
2,450 تومان

توضیحات فایل

مقاله تبیین اثرات و پیامدهای شبکه های ماهواره ای برخانواده

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند ، در این قسمت فایل مقاله تبیین اثرات و پیامدهای شبکه های ماهواره ای برخانواده در ۱۷ صفحه آماده با کیفیت عالی آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

شرح مختصر مقاله تبیین اثرات و پیامدهای شبکه های ماهواره ای برخانواده

در این مقاله به نقش تربیتی بی بدیل خانواده ها در تربیت فرزندان در مکتب اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته است چنان که شاکله اولیه تربیت اسلامی فرزندان در دامان خانواده شکل می گیرد.تحت الشعاع قرار دادن حوزه تربیتی خانواده از برنامه های بلند مدت و تاثیرگذار شبکه های ماهواره ای جهت تسلط همه جانبه بر کشورها می باشد.

با توجه به تاثیرگذاری این فناوری در تمامی حوزه ها، تاثیر استفاده از برنامه های ماهواره ای در خانواده ها چه عواقبی می تواند در پی داشته باشد؟ هدف این پژوهش، بررسی و تببین اثرات و پیامدهای شبکه های ماهواره ای خانواده با تاکید بر اثر گذاری آن بر روی فرزندان می باشد.

راهبرد این تحقیق کیفی و راهکار اجرایی به صورت کتابخانه ای و اسنادی و رویکرد آن تحلیل محتوا و روش کیفی تحلیلی می باشد. روش جمع آوری مطالب به صورت فیش برداری از منابع دست اول و منابع دست دوم صورت گرفته است.

پژوهش از دو مرحله اصلی:

الف) توصیف و ارائه مفاهیم.

ب) تحلیل، استنباط و استنتاج تشکیل شده است.

نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد در عصر حاضر که عصر دوم رسانه ها و یا

عصر ارتباطات نامیده می شود پیشرفت علوم و فناوری، چنان رشد سریعی

دارد که توان مقاومت در برابر آن به سختی امکان پذیر است و راه اندازی شبکه

های متعدد ماهواره ای در سراسر دنیا نیز می تواند موجب نوعی جنگ روانی

عظیم گردد.

مطالعه بیشتر