جزوه معادلات ریاضی

جزوه معادلات ریاضی
نوع فایل
pdf
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,900 تومان

توضیحات فایل:

جزوه معادلات ریاضی

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل دانلود فایل جزوه معادلات ریاضی در قالب فایل pdf و در ۵۸ صفحه تهیه شده و آماده دانلود شده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد که به مدت یک هفته در ایمیل شما فعال خواهد ماند. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

شرحی مختصر جزوه معادلات ریاضی

محصول حاضر به منظور دوره کلی و مرور جامع مطالب اصلی درس معادلات دیفرانسیل آماده شده است. از آنجاکه هدف این مجموعه ایجاد توانایی برای پاسخگویی به بیش از ۸۰ % سوالات مطرح شده در آزمون این درس میباشد، پیشنهاد میشود:

در درس معادلات به مباحث زیر کاملاً مسلط باشید.

۱ .بازنویسی کردن یک معادله دیفرانسیل با یک تغییر متغیر یا یک تغییر در تابع داده شده
۲ .در بحث معادلات مرتبه دوم و مراتب بالاتر (به طور متوسط ۳۰ %از کل سوالات)

الف ـ یافتن پایه های جواب معادلات همگن با ضرایب ثابت و کوشی
ب ـ یافتن جواب خصوصی معادلات غیرهمگن با روش ضرایب نامعین و اپراتورهای معکوس
ج ـ یافتن یک پایه جواب از روی پایه جواب دیگر
د ـ روشهای کاهش مرتبه

۳ .در بحث تبدیل لاپلاس (به طور متوسط ۳۰ %از کل سوالات)

الف ـ محاسبه انتگرالهای ناسره با استفاده از تعریف تبدیل لاپلاس
ب ـ حل معاد لات دیفرانسیل غیر همگن که در طرف ثانی یکی از موارد زیر وجود دارد:
توابع چند ضابطهای (شامل تابع پله واحد)، توابع شامل دلتای دیراک، تابع مجهول
ج ـ محاسبه لاپلاس معکوس توابع کسری با تأکید بر روش تجزیه کسرها و احتمالاً استفاده از فرم معکوس قضایای اول و دوم انتقال
د ـ محاسبه تبدیل لاپلاس توابعی
هـ ـ قضیه تبدیل لاپلاس پیچش دو تابع به خصوص در حل معاد لات انتگرالی
وـ تبدیل لاپلاس توابع نیمه متناوب

۴ .در بحث معاد لات مرتبه اول (به طور متوسط ۲۰ %از کل سوالات)

۵ .در حل معاد لات دیفرانسیل با روش سریهای توانی (به طور متوسط ۲۰ %از کل سوالات)

مطالعه بیشتر