مقاله حقوق بین الملل

مقاله حقوق بین الملل
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,900 تومان

توضیحات فایل:

مقاله حقوق بین الملل

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند ، در این قسمت فایل مقاله حقوق بین الملل خصوصی در قالب ورد و در ۳۶ صفحه قابل ویرایش و با کیفیت عالی آماده دانلود شده است. در زیر قستمهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Gerelateerde afbeelding

شرح مختصر:

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوصی باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان  مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را بر روابط افراد یا هم توان در حقوق خصوصی یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی (ملی) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت میکند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود

۱- حقوق بین الملل عمومی

۲- حقوق بین الملل خصوصی

فهرست مطالب :

تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی
فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین
مبحث اول : مفاهیم و اصطلاحات تعارض قوانین
مفهوم تعارض قوانین
عوامل پیدایش تعارض قوانین
رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها
اصطلاحات تعارض قوانین
الف : صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی
ب : قواعد تعارض و قواعد مادی
ج : دسته های ارتباط و توصیف
د : قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی
هـ : قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی
و : قوانین دیگر
قلمرو و تعارض قوانین
حال در موردیکه
روشهای حل تعارض قوانین
فصل دوم : پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین
مشخصات مکتب ایتالیایی
اعمال قاعده ایرانی حل تعارض
اختلاف از جهت قواعد حل تعارض یا قواعد ارتباط
ارکان توصیف

مطالعه بیشتر