تحقیق مشروعیت در نظام سیاسی

تحقیق مشروعیت در نظام سیاسی
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,000 تومان

توضیحات فایل

تحقیق مشروعیت در نظام سیاسی

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل تحقیق مشروعیت در نظام سیاسی در قالب ورد در ۴۵ صفحه آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

شرح مختصر تحقیق مشروعیت در نظام سیاسی

(مشروعیت ) یکی از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام سیاسی است که از یونان باستان ، توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوی متفکرانی همچون سیسرو ، آگوستین قدیس ، توماس آکویناس ، فارابی ، ابن رشد ، غزالی ، ماوردی ، ابن سینا و سایر شخصیت های مشرق و مغرب زمین مورد توجه قرارگرفته و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ، دموکراسی ، مونارکی ، جمهوری و مانند این ها به بحث ازمصادیق حکومت های مشروع و نامشروع پرداخته شده است .

هر حکومت ، دولت و یا نظام سیاسی برای حدوث و بقای خود ناچار به بازشناسی مبانی مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی واجتماعی مردم تصرف کند و حق  فرمانروایی را از آن خود قرار دهد ؛ زیرا در زمینه ی مشروعیت سیاسی ، مهمترین پرسش های ذیل پاسخ داده می شود و حق حاکمیت از آن حاکم و لزوم اطاعت از سوی مردم را توجیه می نماید .

این که مشروعیت به چه معناست و در کدام یک ازحوزه های علوم سیاسی

مورد بحث قرار می گیرد ؟و نیز منبع و منشا مشروعیت در نظام های سیاسی

چیست و چه رابطه ای میان مشروعیت با مقبولیت و کارآمدی برقرار است ؟ آیا

قدرت ، اقتدار ، زور و غصب حکومت ، منشا مشروعیت و مقبولیت آن می‌گردد

و در تثبیت حق حاکمیت توان مند است ؟

آیا مشروعیت مبتنی بر سنت ، مقبولیت آفرین است و آیا توافقات عقلایی و

قراردادهای اجتماعی  مشروعیت سازند و آیا ویژگی های رهبران فرزانه می

تواند منشا مشروعیت قرار گیرد ؟ و ده ها پرسش دیگر و…

مطالعه بیشتر