پروژه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

پروژه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,500 تومان

توضیحات فایل

پروژه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل پروژه قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران-گرایش جزا و جرم شناسی در قالب ورد در ۱۳۷ صفحه آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

 

شرح مختصر:

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم،حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می­باشد.

علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین­المللی و از طرفی به علت تعارضذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند.

حتی ­المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر

قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور

قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.

در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه­های جهانی و

منطقه­ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری

من­ جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند.

مطالعه بیشتر