تحقیق درباره حقوق بیمار

تحقیق درباره حقوق بیمار
نوع فایل
WORD
حجم فایل
نویسنده
دسته بندی
3,500 تومان

توضیحات فایل

تحقیق درباره حقوق بیمار

دانش پژوهان گرامی و دانشجویان ارجمند در این قسمت فایل تحقیق حقوق بیمار در قالب ورد آماده دانلود شده است. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده مینمایید.در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

Related image

شرح مختصر پیرامون تحقیق حقوق بیمار

تحقیق :همه انسانها دارای نیازهایی هستند که برای بقا یا رشد و توسعه استعدادهای آنان و کمک به رشد استعدادهای دیگران بایستی بر آورده شود.گاهی پاسخگوئی به این نیازها با موانع غیر قابل اجتناب مثل امراض و حوادث طبیعی روبرو می شود اما موانع دیگری هم وجود دارد که ساخته دست بشر هستند.

حقوق بشر در سطوح ملی و بین المللی متوجه حمایت از افراد بشر در مقابل رنج ها و مشقات ساخته دست انسانها و موانع قابل اجتنابی است که از طریق اعمال محرومیت’بهره کشی’اختناق’آزار و اذیت و کلیه اشکال سوء رفتار توسط گروههای سازمان یافته و قدرتمندی از انسانها بوجود آمده است.

حقوق بشر با تمام انسانها بطور یکسان رفتار می کند’منظور این نیست که با مردم به یک شکل واحد رفتار شود و یا به یک شکل مورد توجه قرار گیرند’لکه این اصل می خواهد که با مردم بطور مساوی رفتار شود و موقعیت های مساوی در اختیارآنها قرار گیرد.حقوق بشر به تفاوتها در فرهنگ های انسانی احترام می گذارد و نیز تصریح می کند مه مرددرنژاد’رنگ’جنس’زبان’مذهب’سیاست’ملیت و….متفاوتند.

با این وجود و با در نظر گرفتن حقوق و شان و منزلت آنها’همه انسانها با هم

برابرند. حق سلامت در منشور بین المللی حقوق بشر تحت عنوان “حق بالا ترین

استاندارد قابل حصول از سلامت جسمانی و روانی”بیان می شود.

این حق وظیفه ای را برای دولت ها در جهت ترفیع و حمایت از سلامت افراد و

جامعه شامل ترفیع و پشتیبانی از سلامت و تضمین کیفیت مراقبت های

بهداشتی در مانی وضع می نماید.

مطالعه بیشتر